Bezbednost poslovnih podataka od velike je važnosti za poslovanje, ali su troškovi svih resursa neophodnih za adekvatnu zaštitu veliki. S druge strane, računarski oblak omogućava da kompletnu brigu o IT-ju, samim tim i bezbednost podataka prepustite profesionalcima.

Računarski oblak predstavlja revoluciju u IT svetu. Ovu tehnologiju slobodno možemo nazvati i tehnologijom uštede, i to iz mnogo razloga, o kojima smo u više navrata govorili u prethodnim brojevima. Međutim, kompanije još uvek nisu potpuno sigurne u ovu tehnologiju, a glavni razlog za to jeste bezbednost podataka koji se nalaze van njihovog okruženja.

U mnogim kompanijama, naročito onima koje posluju na globalnom nivou, poslovna politika zabranjuje čuvanje podataka na sistemima koji nisu u njihovom vlasništvu. Takve kompanije uglavnom imaju privatni oblik računarskog oblaka, koji svakako ima velike prednosti.

Kada je reč o malim i srednjim preduzećima, kao i kompanijama koje tek kreću sa radom, za njih je, nema sumnje, računarski oblak idealno rešenje, čak i kada govorimo o bezbednosti.

Eksterne pretnje

Treba istaći, pre svega, da provajder cloud usluga ne može biti bilo ko. Da bi kompanija mogla da se bavi pružanjem ovih usluga, ona mora da zadovoljava određene kriterijume, a bezbednost spada među najvažnije.

No, krenimo od kompanija čije se kompletno poslovanje zasniva na sopstvenoj IT infrastrukturi. Sve kompanije koje koriste internet (dakle, sve kompanije koje imaju makar i jedan računar) izložene su eksternim pretnjama i napadima koji su manje‑više svakodnevni, a nisu retkost ni gubici i korupcija podataka izazvani internim greškama, slučajnim ili namernim. Da bi se zaštitile od ovakvih napada, kompanije moraju imati firewall, antivirusna i ostala rešenja koja služe za internu i eksternu zaštitu poslovnih podataka i poslovanja u celini. Kupovina i održavanje ovih proizvoda koštaju, i to ne malo. Pored troškova kupovine i održavanja licenci, kompanija ima i trošak u vidu ljudskih resursa odgovornih za održavanja sistema za nadzor i bezbednost podataka.

S druge strane, poslovanje u računarskom oblaku omogućava da kompletnu brigu o IT‑ju, samim tim i bezbednost podataka, prepustite profesionalcima. Pružanje ovih usluga je njihova primarna delatnost, što znači da sve svoje resurse usmeravaju isključivo na poboljšanje performansi računarskog oblaka. Upravo zbog toga, njihovi sistemi zaštićeni su na najbolji mogući način, dok kompanije kojima IT nije primarna delatnost često ne mogu sebi da priušte zaštitu takvog nivoa. To je još jedan od razloga zbog kojih možemo da kažemo da su podaci u računarskom oblaku bezbedniji nego oni na sopstvenoj IT infrastrukturi.

Prednost cloud provajdera

Sem o korupciji i curenju podataka, kompanije bi trebalo da razmišljaju i o bekapu i oporavku podataka u slučaju katastrofe. Cloud tehnologija i u ovoj oblasti pobeđuje kompanijski data‑centar.

Kao što je na početku rečeno, da bi kompanija postala cloud provajder, ona mora da ispuni određene standarde, kao što je ISO 27001 (ISO standard za zaštitu informacija). Pored toga, tu je i NDA ugovor, koji zakonski u potpunosti štiti korisnika i privatnost njegovih podataka. Važno je naglasiti da cloud provajder, iako se podaci nalaze na infrastrukturi koja mu pripada, kao pružalac usluge nema ni pravo ni mogućnost da pristupi podacima bez pristanka njihovog vlasnika.

Računarski oblak je tehnologija za koju se više ne postavlja pitanje da li će, već samo kada će u potpunosti zavladati i ostaviti tradicionalni način upotrebe informacionih tehnologija u prošlosti. Poredeći ova dva načina upotrebe informacionih tehnologija u oblasti bezbednosti podataka, sa sigurnošću možemo reći da pouzdan cloud provajder može da obezbedi potpunu bezbednost podataka, čak i da ih bolje zaštiti nego sama kompanija koja je njihov vlasnik.

Milena Redžić

Šta je sve potrebno za fizičku bezbednost Data centra?

 • Sistem za kontrolu pristupa
 • Nadgledanje opreme 24/7
 • Video‑nadzor kompletne sale i ulaza u nju
 • Alarmni sistem kao deo zaštite
 • Elektronska kontrola ulaza u salu
 • Zaštita od poplave
 • Sistem za gašenje požara
 • Detektori dima
 • Dva nezavisna napajanja električnom energijom
 • Agregat
 • Redundantni centralni UPS
 • Merači temperature, vlažnosti vazduha i napona mreže
 • Protivpožarna vrata

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...