COMMVAULT SIMPANA

Jednostavan prozor u svet podataka i informacija

Većina proizvodjača nudi dobru podršku za bekap ili fizičkih ili virtuelnih okruženja, ali retko ko nudi odličnu podršku za oba okruženja. Zbog te činjenice, ali i zbog brojnih naprednih funkcionalnosti, CommVault Simpana je već četiri godine zaredom najbolje pozicioniran softver u Gartnerovom magičnom kvadratu za bekap-softver i integrisane uređaje.

Kompanija CommVault osnovana je 1996. godine, kada je grupa preduzimljivih inženjera otkupila bekap‑softver od američke korporacije AT&T. Softver se u to vreme zvao Galaxy, a danas, nakon više godina ubrzanog razvoja i dodavanja brojnih funkcionalnosti, CommVault osvaja svetsko tržište rešenjem pod nazivom Simpana: SIM od engleskog simple, što znači jednostavno, a PAN od reči pane, odnosno okno ili staklo – što označava softver koji daje jednostavan prozor u svet podataka i informacija. Kompanija danas ima preko 2.000 zaposlenih, a odskora je prisutna i na našem tržištu.

Ono što bitno razlikuje kompaniju CommVault u odnosu na većinu konkurenata jeste celovit pristup razvoju proizvoda, odnosno sve funkcionalnosti softvera razvijaju se interno.

Iako kompanija razvija samo jedan softver, važno je istaći da on pokriva široko područje funkcionalnosti vezanih za upravljanje podacima i informacijama. Dakle, Simpana je jedan softver koji pokriva više funkcionalnosti koje drugi proizvođači ne nude u sklopu jedinstvenih softverskih alata, već ih pokrivaju sa više odvojenih rešenja.

Simpana ima ugrađene brojne napredne funkcije, kao što su deduplikacija (na izvoru ili odredištu), enkripcija podataka, granularnost u dodeljivanju prava administratorima, odnosno korisnicima, ugrađen tzv. „višestanarski“ (multi‑tenancy) režim rada, što omogućava korišćenje u as‑a‑service okruženjima (backup‑as‑a‑service, archiving‑as‑a‑service, DR‑as‑a‑service itd).

Funkcionalnosti vezane za upravljanje podacima podrazumevaju njihovu zaštitu (bekap i arhiviranje), pristup sa mobilnih uređaja, kao i sinhronizaciju i deljenje fajlova i foldera. Pored toga, podržana je i integracija sa uređajima za skladištenje podataka; Simpana dobro sarađuje sa uređajima kompanija HP, IBM, Hitachi, Fujitsu i drugih vendora. Dobra integracija je platforma za brzi bekap i oporavak, ali i efikasno izveštavanje.

I fizička i virtuelna infrastruktura

Većina proizvođača nudi dobru podršku za bekap ili fizičkih ili virtuelnih okruženja, ali retko ko nudi odličnu podršku za oba okruženja. Zbog te činjenice, ali i zbog drugih brojnih naprednih funkcionalnosti, CommVault Simpana je već četiri godine zaredom najbolje pozicioniran softver u Gartnerovom magičnom kvadratu za bekap‑softver i integrisane uređaje.

Od serverskih platformi podržani su serveri bazirani na Intel, RISC (IBM, HP, Sun) i IBMi (nekada AS400) tehnologiji. Podržani su i različiti operativni sistemi. Od virtuelnih okruženja podržani su VMware, Microsoft Hyper‑V i Citrix Xen, što podrazumeva i sve bitne funkcionalnosti, kao što su trenutni oporavak, granularni oporavak (restore), replikacija itd. Tu je i arhiviranje virtuelnih servera, koje omogućava da se virtuelne mašine koje se ne koriste po unapred zadatoj polisi prebace na jeftinije uređaje, odnosno privremeno ugase.

Bekap poslovnih aplikacija

Podržane su gotovo sve vodeće poslovne aplikacije, kao što su SAP, Oracle i Microsoft aplikacije, MySQL, PostGRE itd. Lista je izuzetno duga. Sve pomenute aplikacije podržane su u fizičkim ili virtuelnim okruženjima.

Simpana podržava i arhiviranje elektronske pošte, MS SharePoint‑a, fajlova, ali i pojedinih baza podataka. Arhiviranje omogućava da se podaci po zadatim polisama prebacuju sa relativno skupih primarnih diskova na jeftinije uređaje, a korisnicima pruža transparentan pristup arhiviranim podacima.

Simpana nudi veliki broj različitih opcija za različite aplikacije, a administratorima baza daje mogućnost da sami obave oporavak baza, odnosno podataka.

Bekap radnih stanica

Istraživanja pokazuju da veliki broj korisnika čuva važne poslovne podatke samo na radnim stanicama koje nisu adekvatno zaštićene. Simpana podržava radne stanice na tri glavna operativna sistema (Windows, Linux, Mac OS X), a omogućava pristup podacima putem Android i iOS mobilnih uređaja, zahvaljujući odgovarajućim aplikacijama.

Uz bekap, korisnici mogu i deliti podatke koji su bekapovani sa njihovih radnih stanica, odnosno omogućiti sinhronizaciju različitih uređaja. Bitno je napomenuti da svi podaci, kao i metapodaci, ostaju unutar firme.

Upravljanje informacijama

Pod upravljanjem informacijama podrazumevaju se napredno indeksiranje, izveštavanje, kao i funkcionalnosti kakve su e‑discovery, usklađenost sa regulativom, litigation hold i sl.

Indeksiranje omogućava pretragu svih bekapovanih i arhiviranih podataka po najrazličitijim parametrima. Napredno izveštavanje omogućava i poslovni i tehnički pogled na podatke i informacije, dok se ostale funkcionalnosti kod nas retko koriste zbog nepostojeće zakonske regulative.

Zaključak

Često se dešava da organizacije koriste dva ili više različitih alata samo za bekap, na primer jedan softver za bekap fizičkih okruženja, a drugi za virtuelna okruženja. Ovakav pristup komplikuje upravljanje podacima i izveštavanje, a uz to podiže troškove i otežava planiranje budućih potreba i troškova.

Simpana može upravljati podacima i informacijama nezavisno od uređaja na koje su smešteni, bilo da su u fizičkim ili virtuelnim okruženjima, na skoro svim popularnim operativnim sistemima, u gotovo bilo kojoj poslovnoj aplikaciji.

Pored toga, nudi i mogućnost pristupa podacima sa mobilnih uređaja, deljenje i sinhronizaciju na različitim uređajima, uz odgovarajuće sigurnosne mehanizme. Simpana podržava najrazličitije uređaje bazirane na diskovima ili trakama za smeštanje podataka, što korisnicima pruža fleksibilnost i zaštitu investicija.

Zbog svih navedenih funkcionalnosti, ali i zbog vrlo fleksibilnog licenciranja, CommVault Simpana predstavlja pravi izbor za male, ali i velike kompanije, kao i najrazličitija vertikalna tržišta (telekomunikacije, finansijske organizacije, ministarstva i državne agencije itd).

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...