NETAPP – EVOLUCIJA INFRASTRUKTURE RADI POSLOVNOG RASTA

Unapredjivanje cloud computing sistema postavilo je pred COMING izazov da odabere napredno i dugoročno održivo rešenje za storidž potrebe.

COMING se uvek brzo prilagođavao tehnološkim inovacijama, kako bi svojim korisnicima obezbedio ostvarivanje poslovnih koristi. Zahvaljujući partnerstvima sa odabranim vendorima, kompanija za svoje korisnike kreira rešenja sa potencijalom za konstantan razvoj. Kada je virtuelizacija otvorila put cloud computing tehnologiji, COMING je prepoznao priliku za širenje svog poslovanja na ovu oblast.

Tehnološki i poslovni izazov

Godine 2009. kompanija izlazi na tržište cloud usluga s platformom baziranom na NetApp storidž‑sistemima, HP serverima i VMware virtuelizacionoj tehnologiji. COMING cloud platforma se brzo razvila, zahvaljujući pouzdanim uslugama – od infrastrukture do softvera kao servisa.

Kompanija danas ima raznovrsne cloud korisnike, od onih koji koriste uslugu kako bi razvijali i tržištu ponudili sopstveni softver kao uslugu, do onih koji se u potpunosti oslanjaju na COMING cloud infrastrukturu da bi zadovoljili svoje poslovne IT potrebe.

“Storidž je kritična komponenta cloud platforme i u velikoj meri definiše kvalitet usluge. Kada smo shvatili da se približavamo granici, u pogledu performansi i kapaciteta postojećih NetApp storidž‑sistema, zaključili smo da je vreme za promenu“, ističe Nebojša Ilić, sistem‑inženjer u COMING‑u.

Kao vođa projekta obnove infrastrukture, Ilić je definisao zahteve koje je novi sistem trebalo da zadovolji. Trebalo je, najpre, zadovoljiti projektovani rast cloud platforme u narednih pet godina i unaprediti performanse i implementaciju kvaliteta storidž‑servisa (QoS). Takođe, bilo je neophodno da novo rešenje može da se integriše sa postojećom 8Gbit FC SAN mrežom, kao i da omogući tesnu integraciju sa VMware cloud platformom koja pokreće nekoliko stotina virtuelnih mašina.

Odabrano rešenje

S obzirom na dugogodišnje partnerstvo s NetApp‑om i veliki broj implementiranih NetApp rešenja za potrebe krajnjih korisnika iza sebe, u COMING‑u su analizirali aktuelna rešenja ovog vendora i uporedili ih sa konkurentskim proizvodima.

“NetApp FAS8000 serija storidž‑sistema sa Clustered Data ONTAP OS‑om i NetApp Virtual Storage Tier tehnologijom u potpunosti zadovoljava naše tehnološke i poslovne potrebe. Neometano izvršavanje operacija, jednostavno skaliranje i efikasnost u skladištenju podataka od velike su vrednosti za naše usluge“, naglašava Ilić.

COMING se odlučio za FAS8020 kao produkcioni sistem i brzo definisao plan za migraciju sa postojećeg NetApp FAS2240, i to bez prekida u pružanju servisa krajnjim korisnicima. Kada je novi sistem postao deo COMING SAN mreže, započeta je živa migracija podataka po fazama, uz pomoć VMware Storage vMotion tehnologije. Koordinisano sa prebacivanjem podataka, tim je migrirao i police sa SAS diskovima sa postojećeg na novi sistem. Proces migracije završen je u roku od deset dana, bez prekida u radu cloud servisa.

NetApp kvalitet

NetApp FAS8000 serija pruža vrhunske performanse kontrolera, koje se mogu dodatno unaprediti korišćenjem hibridnog storidža – kombinovanjem hard‑diskova sa flash tehnologijom. Trenutno, COMING ima pretežno zahtevne random read operacije prema storidžu, zbog čega se kompanija opredelila za NetApp Flash Cache, inteligentni keš za ubrzavanje rada.

Blokovi kojima se često pristupa promovišu se sa SAS i SATA diskova na flash module u realnom vremenu, bez pomeranja podataka ili kreiranja posebnih polisa. Ovo omogućava NetApp Virtual Storage Tier, koji pomaže u optimizaciji troškova i radnog učinka, bez potrebe za prethodnom klasifikacijom podataka. Takođe, COMING je integrisao i flash kapacitet sa prethodnog sistema, što kompaniji omogućava povećanje performansi zahteva za upis podataka na storidž‑sistem.

Dodatna zaštita

Nakon migracije cloud platforme na novi sistem, tim je reorganizovao i svoje rešenje za oporavak od katastrofe sa FAS2240 kao sekundarnim storidž‑sistemom, koji je zamenio stariji sistem serije FAS3100.

Za upravljanje bekapom podataka implementirana je NetApp SnapVault tehnologija, koja je prvo iskorišćena za kreiranje inicijalne kopije na sekundarnom sistemu, dok danas štiti i replicira podatke više puta dnevno.

COMING koristi NetApp OnCommand softver za nadzor i upravljanje storidž‑sistemima, njihovim performansama i replikacijom. Softver proaktivno obaveštava tim o preduzimanju potrebnih koraka, kako bi cloud platforma radila bez prekida.

Ostvarene prednosti

Zahvaljujući NetApp‑ovoj modularnoj arhitekturi, COMING je produžio životni vek hardvera i uštedeo na kupovini opreme. Kompanija je na novi sistem prebacila disk‑police postojećeg sistema, koji je iskoristila u okviru rešenja za oporavak od katastrofe. Pored zaštite investicija u NetApp tehnologije, implementacija NetApp FAS8020 sistema omogućila je COMING‑u i da iskoristi postojeće znanje i iskustvo u radu s NetApp platformom.

Kombinovanje flash tehnologije sa hard‑diskovima u okviru Virtual Storage Tier‑a omogućilo je optimizaciju kapaciteta i performansi sistema na ekonomičan način. „Zahvaljujući Flash Cache‑u, postigli smo oko pet puta bolje performanse i uštedeli na pet polica sa SAS diskovima. To se direktno preslikava na uštede u data‑centru i energiji potrebnoj za njegov rad“, dodaje Ilić. Deduplikacija podataka repliciranih na sekundarni storidž‑sistem donosi i do 50% uštede u kapacitetu.

Rast i diversifikacija

Sa prelaskom na Clustered Data ONTAP, COMING je investirao u inovaciju koju donosi NetApp‑ov softverski definisan storidž. „NetApp radi u bilo kom okruženju – NAS ili SAN, od malih do velikih kompanija. Sve funkcionalnosti dolaze s jednog mesta i mogu biti pokrenute ili zaustavljene po potrebi. Clustered Data ONTAP dodatno podiže sve navedeno na viši nivo dostupnosti, performansi i efikasnosti“, kaže Ilić.

Kao provajder cloud usluga, COMING stiče prednost ne samo poboljšanom skalabilnošću i raspoloživošću već i funkcionalnošću platforme. Tako Storage QoS omogućava kompaniji da isporuči predvidive performanse storidž‑sistema aplikacijama na deljenoj infrastrukturi, čime se obezbeđuje postizanje i održavanje dogovorenog nivoa servisa, kao i njihovo unapređenje i diversifikacija.

“Rast poslovanja, ispunjenje nivoa servisa i zadržavanje fokusa na poslovnim potrebama korisnika i njihovoj profitabilnosti – to su razlozi za pametne investicije u tehnologiju. Izborom NetApp rešenja još jednom smo postigli uštedu u resursima i visoko se pozicionirali u grupi cloud provajdera“, potvrđuje i Drago Samardžić, direktor kompanije COMING.

Prednosti novog rešenja:

 • Migracija na novu platformu uz stalno dostupne servise za krajnje korisnike
 • Zaštita investicije u postojeću NetApp tehnologiju i stečena znanja
 • Optimizovan odnos kapaciteta i performansi sistema
 • Pet puta brže random read performanse
 • Ušteda pet polica sa SAS diskovima korišćenjem flash tehnologije
 • Izgrađena platforma koja omogućava diversifikaciju cloud usluga i privlačenje novih klijenata

 

Komponente rešenja:

 • NetApp proizvodi
 • NetApp FAS8020 storidž (produkcija)
 • NetApp FAS2240 storidž (Disaster Recovery)
 • AutoSuport sistem
 • Clustered data ONTAP
 • Deduplication
 • Flash Cache
 • FlexClone
 • OnCommand softver
 • SnapVault
 • Thin provisioning
 • PROTOKOL
 • FCP
 • THIRD PARTY PROIZVODI
 • HP blejd serveri
 • VMware Storage vMotion
 • VMware vSphere
 • PARTNER
 • Fujitsu Srbija

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...