ABAK – ZNAČAJ APLIKACIJA ZA VOĐENJE POSLOVANJA

Informacione tehnologije su toliko napredovale da je sada moguće potpuno izmestiti poslovni IT sistem jedne kompanije uz manji utrošak sredstava nego što je to slučaj sa kupovinom IT resursa i edukacijom i zapošljavanjem IT stručnjaka.Upotreba poslovnih aplikativnih rešenja uzima maha i među malim i srednjim preduzećima širom sveta. Iako rezultati istraživanja Republičkog zavoda za statistiku o upotrebi poslovnih rešenja u Srbiji pokazuju da je u 2014. godini tek 14% domaćih kompanija koristilo poslovna softverska rešenja, primetan je porast broja onih koje se odlučuju za ovaj korak. Mnogo je razloga koji stoje iza ovakve statistike.

Kompanije koje ne prate troškove pomoćnih funkcija i ne mogu da u bilo kom trenutku obračunaju cenu koštanja svojih proizvoda i usluga, koje nemaju centralizovane alate za upravljanje većim brojem lokacija, ostaju bez poslovnih podataka ili ih gube zbog loše tehnologije čuvanja, arhiviranja i zaštite, kompanije koje propuštaju prilike na tržištu jer ne prate relevantne informacije – takve kompanije danas veoma brzo bivaju izgurane na marginu tržišne utakmice.

Česta je zabluda da računovodstveni programi mogu da zamene rešenja za upravljanje poslovanjem. Primarna svrha ovih programa jeste praćenje poreskih obaveza prema državi. Oni jesu koristan alat, ali ne i za vođenje poslovanja, pa tako kompanije koje koriste samo računovodstvene programe nemaju uvid u rezultate poslovanja u svakom trenutku, a poslovni izveštaji, od kojih najčešće zavisi menadžerska odluka u vezi s budućnošću, stižu s kašnjenjem. Izveštaji koji kasne gube relevantnost, jer je poslovanje živo i svaka nova transakcija dovodi do promena. Ovo kašnjenje, ipak, nije pokazatelj nestručnosti ljudi, već upravo nemogućnosti softverskog alata da podrži poslovanje.


Promena nabolje

Još jedan trend koji prepoznajemo kod kompanija koje računovodstvene programe koriste za upravljanje poslovanjem jeste da zaposleni veliki deo posla završavaju „peške“, ručno, te da se rezultati rada uglavnom sagledavaju kroz gomilu dokumentacije u papirnom obliku. Jedini siguran datum, kada se može računati na ažurnost i tačnost u smislu pribavljanja sve potrebne dokumentacije i izveštaja sistema, jeste 28. februar, kada se predaju bilansi uspeha.

Uz to, treba imati na umu i činjenicu da je kreiranje izveštaja neophodnih za poslovanje komplikovan proces ako se za poslovno izveštavanje koriste računovodstveni programi. Tako se često dešava da IT osoblje dobije nalog za isporuku izveštaja, a kako IT osoblje nije zaduženo da zna strukturu i način prikaza izveštaja svih odeljenja, taj proces dugo traje.

Pitanje je trenutka kada će kompanije koje ovako posluju prepoznati značaj integrisanih poslovnih aplikativnih rešenja, čija je namena upravljanje poslovanjem. Na sreću, na našem tržištu može se pronaći veliki broj ovakvih rešenja. Međutim, investicija u njih je velika prepreka, posebno za mala i srednja preduzeća. Savremeni serveri, storidž, mrežna oprema, potrebne licence, održavanje sistema… sve to je skupo, ali cloud tehnologija menja pravila.

Zahvaljujući deljivim IT resursima, kompanije danas mogu da iznajme upravo one resurse koji su im potrebni, i to po pristupačnim cenama. Tehnološki napredak omogućio je snižavanje troškova kompanija namenjenih za IT, pa sada mala i srednja preduzeća zaista imaju interes da za svoje poslovanje obezbede moderne poslovne alate.

Rešenje za mala i srednja preduzeća

Korišćenje poslovnih aplikativnih rešenja aktuelno je već više od pet decenija, a proizvođači softvera obezbedili su da danas imamo široku lepezu izbora, među kojima su najpoznatija rešenja za vođenje poslovanja (ERP – Enterprise Resource Planning), rešenja za upravljanje prodajom i odnosima sa kupcima (CRM – Customer Relationship Management), rešenja za upravljanje poslovnom dokumentacijom (ECM – Enterprise Content Management), rešenja za poslovno izveštavanje (BI – Business Intelligence) i druga.

Za poslovanje nam je, svakako, potreban sistem za komunikaciju i saradnju među korisnicima, zatim ERP koji će nam omogućiti praćenje proizvodnje, a zgodno je imati i rešenje za upravljanje dokumentacijom, kao i neko koje će nam omogućiti praćenje informacija sa tržišta i rad sa potencijalnim korisnicima/kupcima. Imajući sve to na umu, dolazimo do zaključka da je za prosečno poslovanje potrebno koristiti najmanje dva‑tri poslovna rešenja.

Ako sagledamo odnos tehnoloških unapređenja i realnih potreba korisnika, vidimo da bi bilo zgodno ako bi postojalo okruženje u kome bi korisnik mogao da odabere samo ona poslovna rešenja i samo one njihove module koji su za njegovo poslovanje potrebni, a uz to izbegne investicione troškove u infrastrukturu i licence, odnosno da bez ikakvih investicionih troškova uđe u projekat implementacije svih neophodnih poslovnih rešenja.

IT kompanije se trude da idu u korak s vremenom, pa tako danas, uz pomoć ove ili sličnih platformi, kompanije mogu da se posvete svojim primarnim delatnostima. Internacionalne i velike kompanije koje imaju realne potrebe za sopstvenim data‑centrima još i mogu da pronađu računicu u tome da svoje poslovne aplikacije same kupuju i servisiraju. Kod malih i srednjih preduzeća ova računica nije povoljna, a vrlo često kompanije nemaju dovoljno sredstava da bi osavremenile vođenje poslovanja. Zahvaljujući cloud tehnologiji, sada i te kompanije mogu sebi da priušte moderne platforme za poslovanje, a uvođenje i korišćenje najsavremenijih informacionih sistema plaćaju na mesečnom nivou, i to često baš iz ušteda koje se postižu korišćenjem ovih sistema.

Nedeljko Kuduz, direktor poslovnih rešenja u kompaniji COMING, pripremio je sadržaj koji opisuje upravo ovakvu platformu. Katarina Đurić

ABAK

ISPLATIVOST, FLEKSIBILNOST, SKALABILNOST

Ključ isplativosti ovakvog sistema leži u korišćenju modernih aplikacija koje omogućavaju zajedničke funkcionalnosti, tako da više kompanija koristi iste resurse, server, bazu podataka, module i sl., čime se ukupni troškovi dele na sve kompanije u cloud sistemu. Moguće je otkazivanje servisa na mesečnom nivou, povećavanje ili smanjivanje broja korisnika, a time i troškova. Uz to, ukoliko serveri pokazuju veću zauzetost memorije, procesora ili diskova, moguće je za samo nekoliko minuta izvršiti povećanje resursa, tako da korisnik i ne oseti zastoj. Sa ovakvom infrastrukturom kompanije mogu da se fokusiraju na svoje poslovanje, a u slučaju povećanja ili smanjenja broja korisnika, dovoljno je jednostavno poslati e‑mail zahtev, koji će odmah biti realizovan.

DOSTUPNOST SERVISA DO 99,99%

Često se postavlja pitanje pouzdanosti i bezbednosti sistema. Sa najsavremenijom cloud IT infrastrukturom i modernim platformama u data‑centrima, COMING garantuje dostupnost servisa do 99,99%, što je praktično maksimum. Jedina obaveza korisnika jeste da ima internet‑link (preporučujemo i rezervni). Korisnik može da pristupi svim ovim servisima odakle god želi, bez dodatnih uređaja ili VPN tunela. Podaci koji se razmenjuju su enkriptovani i bekapuju se svakodnevno. Jedna od potvrda sigurnosti jeste to što COMING poseduje ISO sertifikat za bezbednost podataka – ISO 27001.

JEDNOSTAVNOST

Važna karakteristika ovog sistema je jednostavnost korišćenja. Prilikom „učlanjenja“ u ovaj sistem korisnik dobija akreditive za korišćenje i sa njima ima pristup svim sistemima na koje se pretplatio. Uzmimo za primer jednog korisnika sistema za upravljanje poslovanjem (ERP sistem) koji se putem interneta ulogovao na taj sistem i radi u njemu – knjiži transakcije. U sledećem trenutku, on želi da vidi neki ugovor vezan za svoje transakcije koji se nalazi u sistemu za upravljanje poslovnim podacima (ECM). Klikom na link u ERP‑u on automatski odlazi u ECM sistem – u istom prozoru, bez ponovnog prijavljivanja. Tako može da koristi sve sisteme u cloud‑u iz jednog prozora browser‑a. U slučaju da mu je potrebna pomoć ili ima neke dodatne zahteve – korisniku je na raspolaganju telefon, odnosno e‑mail adresa, da bi lako našao rešenje za svoj problem.

PONUDA POSLOVNIH APLIKACIJA

Savremeni alati za upravljanje poslovanjem (ERP sistemi), aplikacije za vođenje prodaje (CRM sistemi), upravljanje dokumentima (ECM sistemi), poslovne aplikacije po zahtevu korisnika, BI sistemi za poslovno izveštavanje, e‑mail sistemi, sistemi za video‑konferencije, sistemi za komunikaciju i kolaboraciju – sve su to spremne i gotove aplikacije, koje korisnik može odmah da koristi. Nije potrebno dodatno vreme, a nema ni troškova za instalaciju – ove aplikacije su već podešene i koriste se svakodnevno. Na zahtev korisnika, inženjeri COMING‑a kreiraju prostor za novu organizaciju ili kompaniju i definišu korisnike. Takođe, konsultanti mogu da pomognu u početnom korišćenju aplikacija ili da organizuju obuke za krajnje korisnike. Takođe, moguća je i integracija ili kreiranje posebnih funkcionalnosti ovih aplikacija.

KAKO ZAPOČETI?

Slanjem zahteva na adresu abak@coming.rs. U e‑mail‑u treba opisati potrebe za poslovnim aplikacijama i navesti broj korisnika. Na osnovu tih podataka, naš tim će predložiti moguća rešenja, sa cenom na mesečnom nivou, nakon čega sledi usaglašavanje i potpisivanje ugovora o iznajmljivanju aplikativnih rešenja i potrebne IT infrastrukture. Nedeljko Kuduz

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...