AIRWATCH – UPRAVLJANJE MOBILNIM UREDJAJIMA

Izazovi savremenog poslovanja i želja za opstankom na tržištu nametnuli su kompanijama potrebu da budu stalno dostupne. To predstavlja posebne izazove i za IT…

Sve brži razvoj informacionih tehnologija u značajnoj meri je olakšao komunikaciju među zaposlenima u kompanijama svih tipova delatnosti. Istovremeno, omogućio je i da kompanije koje žele da u najkraćem roku odgovore na pitanja i zahteve korisnika budu dostupne i van tradicionalnog radnog vremena.

S druge strane, široka rasprostranjenost interneta i sve niža cena mobilnih uređaja nametnuli su kompanijama potrebu da se, ukoliko žele da budu konkurentne, opredele za upotrebu savremenih, prenosivih sredstava komunikacije: laptop računara, tableta i smartfona. Niske cene i veliki izbor doveli su do toga da je broj korisnika mobilnih uređaja porastao sa 400 miliona u 2007. na 2 milijarde u 2015. godini, uz izraženu tendenciju rasta.

Mobilnost i povećan broj uređaja koje zaposleni koriste predstavljaju potencijalni problem za sigurnost informacija, a zahtevaju i veće angažovanje IT osoblja, koje mora da ispuni različite zahteve korisnika ovih uređaja. Potreba da se obezbedi zaštita korporativnih informacija, uz neophodnu jednostavnost upravljanja mobilnim uređajima, dovela je do nastanka softvera koji bi se koristio za njihovo nadgledanje i kontrolu.

Široka podrška

Sigurnost mobilnih uređaja, aplikacija i dokumenata najbitniji su elementi strategije upravljanja mobilnim uređajima. Bez obzira da li se koriste korporativni ili lični uređaji zaposlenih, omogućen je pristup korporativnim podacima, e‑mail porukama i internim web aplikacijama, što zahteva sprovođenje strategije sa jakim sigurnosnim pravilima.

Sada već davne 2003. godine na tržištu se pojavio softver pod nazivom AirWatch, čiji je cilj bio povećanje bezbednosti upotrebe mobilnih uređaja u korporativnom okruženju. Kompanija VMware uvidela je kvalitet i upotrebnu vrednost AirWatch‑a, pa ga je 2014. godine pridružila svom portfoliju i na taj način ga učinila dostupnijim našem tržištu.

AirWatch je softver koji kompanijama pruža visok stepen sigurnosti tako što korporativne informacije štiti u svim tačkama pristupa. Ovaj softver obezbeđuje uređaje, aplikacije, dokumente, e‑mail poruke i pristup korporativnim mrežama (VPN i Wi‑Fi). Pored toga, pruža i mogućnost stalnog nadgledanja uređaja, provere primenjenih polisa i zaštitu korporativnih podataka.

Prevashodna namena AirWatch softvera jeste da osigura bezbednost svih uređaja, bilo da su oni korporativni ili u vlasništvu zaposlenih, a trenutno podržava većinu operativnih sistema koji se mogu naći na tržištu mobilnih uređaja: Android, Blackberry OS, iOS, Symbian, Windows Phone i Windows Mobile.

Kontrola aplikacija

Pristup AirWatch‑u može se ograničiti prema definisanom spisku odabranih uređaja, operativnom sistemu ili modelu uređaja. Za pristup e‑mail porukama i korporativnim podacima može se koristiti višestruka provera identiteta (domenski kredencijali, PIN ili sertifikat).

Ograničenja koja je moguće podesiti odnose se na funkcionalnosti uređaja (podešavanje operativnog sistema i upotreba GPS‑a, kamere, Wi‑Fi veze…), podatke, e‑mail poruke i pristup internet‑stranicama. U slučaju gubitka uređaja sa AirWatch konzole, moguće je na daljinu zaključati uređaj ili obrisati podatke sa njega.

Za potrebe instalacije i kontrolu upotrebe aplikacija AirWatch koristi belu i crnu listu. Na beloj listi nalaze se aplikacije čija je upotreba odobrena, dok se na crnoj nalaze one koje su zabranjene. U slučaju da se spisak aplikacija na uređajima ne podudara sa definisanim listama na serveru, AirWatch može obavestiti administratore sistema, korisnika uređaja ili automatski sprovesti brisanje uređaja.

Pristup korporativnim podacima moguće je isključiti, ako se primeti da uređaj ne zadovoljava sigurnosnu politiku firme.

Zaštita podataka

Za potrebe pristupa korporativnim fajlovima AirWatch koristi aplikaciju Secure Content Locker (SCL). SCL predstavlja kontejner u kome se nalaze fajlovi sinhronizovani sa serverom, zaštićeni FIPS‑140 standardom i 256‑bitskom SSL enkripcijom, vremenskim ograničenjem pristupa, kao i zabranom editovanja i/ili štampanja dokumenata.

AirWatch zahteva da uređaji budu prijavljeni kroz konzolu, enkriptovani i da zadovoljavaju bezbednosne polise pre podešavanja pristupa korporativnom e‑mail serveru. Administratori sistema mogu definisati polise koje će zabraniti kopiranje i dalju upotrebu svih sadržaja iz e‑mail poruka, kao i njihovo prosleđivanje, odnosno zabraniti pristup u slučaju gubitka uređaja ili napuštanja firme. Administrator može dozvoliti smeštanje fajlova iz e‑mail poruka u AirWatch SCL, što obezbeđuje da svi poslovni podaci budu snimljeni na uređaj kao enkriptovani.

Gartner je uvrstio AirWatch u sam vrh softvera za kontrolu i upravljanje mobilnim uređajima i prepoznao ga kao lidera u Enterprise Mobility Management segmentu za 2015. godinu. Zahvaljujući svojim funkcionalnostima i mehanizmima upravljanja mobilnim uređajima, AirWatch je našao primenu u različitim oblastima: u školstvu, zdravstvenim ustanovama, kompanijama koje se bave transportom robe, avio‑kompanijama, u naftnoj industriji i dr.

Bojan Andrejić

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...