CLOUD ZA UNAPREDJENJE POSLOVANJA – NEW IDEA

Implementacija savremenih rešenja u cloud infrastrukturi omogućila je efikasniji rad kompaniji koja posluje u više država…

Kompanija New Idea je investicioni fond iz Moskve, pretežno orijentisan ka podsticanju startap‑biznisa na području bivšeg Sovjetskog Saveza. S obzirom na to da kompanija posluje u više država, jedna od njenih osnovnih poslovnih potreba jeste svakodnevna komunikacija na nivou top‑menadžmenta, odnosno redovno održavanje video‑konferencija.

Poslovni izazovi

S obzirom na to da je informacioni sistem koji je kompanija koristila počeo da zastareva, bilo je potrebno kreirati moderan model koji bi uspešno usvojile sve firme kćerke. Za efikasno poslovanje bilo je neophodno implementirati jedinstven informacioni sistem koji bi, pre svega, omogućio kvalitetnu komunikaciju među zaposlenima, koji su udaljeni i po nekoliko hiljada kilometara. Od sistema se, takođe, očekivalo da odgovori izraženim zahtevima za mobilnošću krajnjih korisnika.

Kompanijski informacioni sistem bio je zastareo i po pitanju hardvera. Hardver je bio stariji od 10 godina, odavno izašao iz garantnog roka, a u sličnom stanju bila su i softverska rešenja. Kad je reč o sistem‑sali, postojeći prostor bio je neadekvatan i bez rešene klimatizacije.

Izabrano rešenje

Novi informacioni sistem, koji bi mogao da zadovolji sve poslovne potrebe, za kompaniju bi bio velika investicija, koju bi bilo teško opravdati. Cloud computing, kao tehnologija koja omogućava korišćenje savremenih informacionih sistema bez infrastrukturnih investicija, nametnuo se kao rešenje koje može da odgovori na sve zahteve poslovanja, a kompanija COMING kao isporučilac usluge koji u svom računarskom oblaku može da obezbedi sve neophodne servise.

Umesto kupovine IT infrastrukture i svih neophodnih licenci, kompanija New Idea je odabirom COMING cloud platforme dobila mogućnost da koristi najsavremeniju infrastrukturu i servise, koje plaća na mesečnom nivou.

Proces implementacije

Implementacija je obuhvatila virtuelizaciju baziranu na VMware vSfere 5.5 platformi, migraciju operativnih sistema na Windows Server 2012 R2 i implementaciju savremenih Microsoft‑ovih servisa kao što su Exchange, Lync i SharePoint, svi u verziji 2013.

Najveći izazov koji je doneo projekat implementacije rešenja bilo je izmeštanje postojećih informacionih servisa u virtuelni domen i na novi hardver, namenjen poslovnoj upotrebi. Pored postojećih servisa, trebalo je izmestiti i operativne sisteme na Windows Server 2012 R2, gde god je to bilo moguće. Ova migracija predstavljala je izazov, s obzirom na to da je za operativne sisteme postojećih informacionih servisa davno istekao period podrške proizvođača.

Pri implementaciji novog modela informacionog sistema kompanije New Idea trebalo je zadržati neke postojeće sisteme, karakteristične za poslovanje na teritoriji Ruske Federacije, kao što su Garant i 1C.

Rezultati

Izmeštanjem servisa u COMING cloud kompanija New Idea ostvarila je velike uštede, pre svega zbog toga što nije imala nikakve investicione troškove. SPLA model omogućio je kompaniji da koristi savremena rešenja za upravljanje komunikacijom i kolaboracijom, kao što su Lync i Exchange, kao i rešenje za upravljanje poslovnim sadržajem – Microsot SharePoint, a da za to plaća na mesečnom nivou. Na ovaj način kapitalni troškovi svedeni su na minimum, a kompanija je dobila IT podršku ekspertskog tima i sistem koji je za kratko vreme pušten u produkciju.

Sem što je izbegla investicione troškove, kompanija je ostvarila veliku uštedu i korišćenjem Microsoft Lync rešenja, koje je višestruko smanjilo troškove komunikacije zaposlenih u različitim, međusobno udaljenim lokalnim predstavništvima kompanije. Milena Redžić

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...