EKONOMSKA OPRAVDANOST CLOUD COMPUTING TEHNOLOGIJE

Racionalni pristup kreiranju IT infrastrukture daje prednost cloud‑u. Saznajte zašto…

Ekspanzija tržišta i ekonomska kriza, čije se posledice još uvek osećaju, primoravaju nas da štedimo gde god možemo, a od menadžmenta kompanija očekuje se da u takvim uslovima pronađu način za smanjenje troškova, čak i kada to deluje nemoguće. Nažalost, do štednje nekako uvek dođe u sferi informacionih tehnologija – što se kasnije pokaže kao velika greška.

Virtuelizacija, kao revolucionarna pojava u IT svetu, omogućila je višestruko smanjenje troškova, ali kompanije i dalje moraju da investiraju u nabavku sopstvene opreme. Bilo je potrebno „izmisliti“ nešto još efikasnije, odnosno bilo je potrebno tehnologiju virtuelizacije podići na sledeći nivo. Rešenje je stiglo sa „oblacima“…

Poređenje troškova

Već smo govorili o cloud‑u kao tehnologiji koja omogućava korišćenje savremenih informacionih sistema bez ulaganja u opremu, licence, obuku, održavanje i sl. Međutim, korisnici su još uvek skeptični povodom iznajmljivanja sistema, umesto njihove kupovine. Razlog za ovakav odnos na tržištu često leži u nesagledavanju kompletne slike. Informacioni sistem je živ sistem u koji se konstantno mora ulagati. Pored kontinuiranog ulaganja u opremu i licence, tu su i mesečni operativni troškovi, koji su često zanemareni, što ne bi smelo da se dešava.

Praksa je pokazala da su često, posebno kada je reč o malim i srednjim preduzećima, mesečni troškovi iznajmljivanja kompletnog informacionog sistema u cloud‑u približno na nivou mesečnih operativnih troškova koji nastaju kada kompanija koristi sopstveni informacioni sistem.

Na grafiku 1 horizontalno je predstavljena vremenska linija, a vertikalno novčane jedinice. Vidimo da je u nultoj godini skala troškova poprilično visoka, a razlog za to su ulaganja u data‑centar, nabavka hardvera i kupovina licenci za softver koji je podrška poslovanju. Međutim, ti troškovi se nikada ne vraćaju na nulu. Čak i kada posedujete opremu koja je potpuno nova, ona sa sobom donosi velike operativne troškove za održavanje, električnu energiju, IT osoblje koje mora da upravlja tim sistemom, obnavljanje licenci i sl.

Tako su u periodu između prve i druge godine troškovi uglavnom konstantni i pri tom nikako nisu zanemarljivi. Kao i drugi živi sistemi, tako i informacioni sistem iziskuje stalna ulaganja, pa linija koja predstavlja troškove nikada ne miruje. Međutim, rešenje za „smirivanje“ ovih troškova postoji, a – kao što pretpostavljate – reč je o cloud‑u.

Zelena linija, koja je na grafikonu predstavljena kao konstantna, jeste mesečni trošak za korišćenje kompletnog informacionog sistema u cloud‑u (pod uslovom da kompanija iznajmljuje uvek iste kapacitete). Često je (pogotovo kod malih i srednjih preduzeća) ovaj trošak na mesečnom nivou manji od operativnih troškova koje kompanija napravi u istom periodu uz korišćenje informacionog sistema na sopstvenoj IT infrastrukturi.

Kretanje ovih troškova tokom godina još bolje se vidi na grafikonu sa kumulativnim vrednostima.

(Ne)iskorišćeni resursi

Osim kroz poređenje troškova, ekonomičnost cloud‑a može se ilustrovati i na primeru iskorišćenosti kapaciteta. Kada kompanija nabavlja IT opremu, ona kupuje hardver koji može da zadovolji trenutne, ali i buduće potrebe. Naravno, kao što u poslovanju ništa nije konstantno, tako ni potrebe za IT kapacitetima nisu iste, već kompanija u nekim trenucima, u tzv. pikovima poslovanja, koristi više kapaciteta nego tokom ostatka godine.

Realno stanje je takvo da kompanija u proseku ne iskoristi ni 50% kapaciteta koje poseduje, što direktno znači da je platila izvesnu svotu novca (i to ne zanemarljivu) za nešto što uopšte ne koristi. Cloud tehnologija omogućava da se ovakva situacija izbegne.

Naime, u cloud‑u je moguće iznajmiti samo neophodne kapacitete, a skalabilnost i fleksibilnost, kao osnovne karakteristike ove tehnologije, omogućavaju vrlo lako smanjenje, odnosno povećanje raspoloživih kapaciteta. Na ovaj način plaća se isključivo ona količina IT resursa koje kompanija u toku meseca koristi, čime se direktno redukuje sav trošak koji bi kompanija imala da poseduje sopstvenu IT infrastrukturu. Cloud tehnologija omogućava korišćenje svih prednosti savremenih informacionih sistema, koji neminovno direktno utiču na povećanje efikasnosti i efektivnosti poslovanja, i to bez početnih investicija. Ključ ekonomičnosti ove tehnologije leži u tome da se mesečni najam sistema često finansira upravo iz ušteda postignutih njenom upotrebom. Milena Redžić


Grafik 1: odnos troškova informacionog sistema na sopstvenoj i cloud infrastrukturi


Grafik 2: kumulativni prikaz troškova sopstvenog i informacionog sistema u cloud‑u

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...