JEDINSTVEN INFORMACIONI SISTEM BEZ ULAGANJA – FORMAT GRUPA

Kompanija sa više članica na geografski širokom prostoru rešila je problem objedinjavanja poslovnih rešenja primenom cloud tehnologije

Format grupa osnovana je 1999. godine u Moskvi, kao samostalna kompanija, da bi vremenom, akvizicijom više manjih kompanija širom Ruske Federacije, prerasla u poslovnu grupu sa sedam poslovnih jedinica u pet gradova. Format se bavi proizvodnjom različitih vrsta ambalaže i elemenata od stiropora. Gradovi u kojima grupa posluje međusobno su udaljeni i po nekoliko hiljada kilometara, što predstavlja poseban izazov.

Poslovni izazovi

S obzirom na to da je grupa rasla kupovinom manjih kompanija, menadžment se suočio sa problemom neuređenosti informacionih sistema. Ustanovljeno je da bi uspostavljanje novih procedura i kreiranje jedinstvenog informacionog sistema iziskivalo velika ulaganja, uz angažovanje spoljnih saradnika za implementaciju i kvalitetno održavanje sistema. Imajući u vidu troškove dodatnih ljudskih resursa i spoljnih saradnika na moskovskom tržištu, Format grupa je prepoznala COMING‑ov cloud kao model pomoću kojeg bi, po povoljnim uslovima, dobila redizajn postojećeg sistema, konsultantske usluge za proces implementacije, zasnovane na višegodišnjem iskustvu sa kompanijama različitih veličina, uz servise smeštene na visokopouzdanoj infrastrukturi.

COMING je Format grupi ponudio usluge koje su obuhvatile i migraciju svih vitalnih elemenata sistema u cloud, implementaciju novih servisa, asistenciju prilikom uvođenja procedura koje se tiču informacionog sistema i mesečno održavanje, koje obuhvata preventivne i incidentne aktivnosti.

Format grupa je na ovaj način izbegla visoke troškove održavanja postojećeg sistema, dodatne investicije u novu opremu, kao i direktnu zavisnost udaljenih lokacija od raspoloživosti postojeće centralne lokacije. Raspoloživost servisa Format grupe dodatno je povećana postojanjem disaster recovery lokacije, kojom su zaštićeni servisi svih korisnika COMING cloud‑a.

Servisi na cloud infrastrukturi

Format grupa je u cloud izmestila one servise koji su vitalni za poslovanje kompanije. To su Active Directory, e‑mail sistem baziran na Microsoft Exchange rešenju, kao i 1C ERP, najpopularnije rusko ERP rešenje. U Format grupi bili su posebno zadovoljni jer je COMING omogućio da se 1C ERP koristi u cloud‑u.

Pojedini servisi koje Format grupa koristi zahtevaju pristup posredstvom terminalnih servisa kroz RDP protokol. Imajući u vidu da su pojedine članice grupe udaljene i nekoliko hiljada kilometara od COMING‑ovog cloud‑a, poseban izazov predstavljalo je obezbeđivanje identičnog kvaliteta servisa za sve.

Za Format grupu ovaj korak je značio postavljanje temelja savremenog informacionog sistema, koji će se u budućnosti, najverovatnije, širiti uspostavljanjem unified communications rešenja, kao što je Skype for Business (nekadašnji Lync). S obzirom na međusobnu udaljenost članica grupe, troškovi komunikacija su visoki, tako da bi implementacija takvog rešenja omogućila prevazilaženje postojećih problema i obezbedila jeftinu komunikaciju na nivou grupe. Aleksandar Pavlović

“Cilj projekta bilo je kreiranje infrastrukture sa visokim stepenom raspoloživosti, kako bismo prevazišli dosadašnje probleme, najčešće uzrokovane čestim prekidima internet‑veze i nestancima struje. Ostvarili smo svoj cilj, u smislu dostupnosti servisa kritičnih za poslovanje, i to za mnogo manje novca nego da smo investirali u IT infrastrukturu. Kako je međusobna udaljenost naših poslovnih centara i po nekoliko hiljada kilometara, bilo nam je važno da krajnji korisnici ne primete razliku u kvalitetu servisa. Smatram da smo uspešno ostvarili projektne ciljeve korišćenjem cloud tehnologije.”

Irina Solnceva, IT menadžer, Format grupa

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...