JAVNI CLOUD, PRIVATNI CLOUD ILI NEŠTO TREĆE?

Pri uvođenju cloud rešenja pred kompanijama je izbor koji zavisi od veličine, potreba i resursa…
Cloud ili ne? Ta dilema više ne postoji, kao što odavno nema dvoumljenja ni oko potrebe za virtuelizacijom. Cloud je danas najčešće korišćen termin u IT industriji i skoro da nema ni laika koji ne bi mogli da objasne mogućnosti i prednosti ove tehnologije.

Iako je već sada značajan broj korisnika i korisničkih aplikacija u cloud‑u, ova tehnologija se i dalje razvija i u stručnim časopisima i na portalima broj dilema se umnožava. Ono što se ne može osporiti jeste činjenica da je ova tehnologija dostigla punu zrelost i da može da ispuni i najteže zadatke koju pred nju stave korisnici.

Kompanije koje beleže ubrzan rast često se nalaze u situaciji da im je potrebno proširenje IT resursa. Bez obzira da li uvode dodatne aplikacije za e‑mail, striming ili druge kritične aplikacije koje zahtevaju dodatne resurse, poslovodstvo mora doneti odluku da iznajmi resurse kod cloud provajdera ili da izgradi, odnosno proširi sopstvenu IT infrastrukturu.

Nezavisno od toga da li traže podršku za kritične aplikacije ili jednostavno upravljaju dnevnim aktivnostima, IT potrebe variraju od kompanije do kompanije. Na kraju, najbolja odluka dolazi upoznavanjem sa ponuđenim prednostima i strategijama koje daju najbolje rezultate i poređenjem ukupne cene investicija i produkcionih troškova (TCO).

Brojni su faktori koje treba razmotriti kada donosite odluku da li da izgradite ili da iznajmite cloud resurse u data‑centru, uključujući i virtuelizacione izazove, različita cloud computing okruženja i način na koji kompanije upravljaju različitim IT izazovima. Vrlo je važno da razmotrite sve opcije, da biste doneli odluku koja najviše odgovara potrebama vašeg poslovanja

Sopstveni data‑centar

Ako gradite sopstveni data‑centar, procenjeni trošak građevinskih radova po kvadratnom metru iznosi oko 2.000 evra. Ako je neophodno da izgradite sopstvenu optičku mrežu da biste doprli do svoje udaljene lokacije, dodatni troškovi mogu iznositi oko 10.000 evra po kilometru. Velike kompanije su u stanju da pokriju sve troškove izgradnje, kao i troškove IT osoblja, uključujući i održavanje infrastrukture, monitoring i dodatno hlađenje, ukoliko bude potrebno. To znači da izgradnja sopstvenog data‑centra ima smisla na duži rok, i to za veće kompanije sa velikom količinom vrednih podataka.

Nakon izgradnje sopstvenog cloud data‑centra, poslovne prednosti su to što kompanija ima potpunu kontrolu nad svojim podacima, bezbednošću, operacijama i okruženjem, što im daje osećaj sigurnosti. Organizacije će imati potpunu kontrolu pristupa, napajanja i temperature. S druge strane, izgradnja sopstvenog data‑centra predstavlja veliku finansijsku investiciju.

Iznajmljivanje

Manje kompanije, uključujući i one sa cloud computing rešenjima, zahtevaju određeni prostor za data‑centar i resurse za rast svog poslovanja. Startap kompanije, na primer, mogu imati potrebe za samo jednim ili tri do četiri ormara i vezom između kompanije i iznajmljenih resursa. U ovim slučajevima, zbog troškova je neopravdano graditi sopstvenu data‑centar infrastrukturu.

Pored sredstava za izgradnju data‑centra, postoje i drugi značajni troškovi. Poveravanje ovih poslova provajderu donosi mnoge prednosti za kompanije koje ne mogu podneti velike troškove izgradnje sopstvene IT infrastrukture.

Konektivnost: Mnogi cloud provajderi nude mogućnost izbora konektivnosti preko više provajdera, koji najviše odgovaraju kompanijama i njihovim poslovnim potrebama i finansijskim uslovima.

Ukupna cena koštanja (TCO):Iznajmljivanje IT resursa omogućava manja inicijalna ulaganja. Pored toga, postoji mogućnost izbora između većeg broja ponuđača, bez potrebe za zapošljavanjem osoblja za data‑centar ili stalnim plaćanjem za održavanje opreme, tako da poslovanje ima značajno nižu cenu koštanja (TCO).

Skalabilnost: Kao što je ranije pomenuto, kada gradite data‑centar, dodatne nabavke i instalacije su potrebne kada dođe vreme da povećate broj ormara sa opremom. Međutim, kod iznajmljivanja cloud provajderi su opremljeni tako da omoguće kompanijama nesmetan rast, dodatne IT resurse i brzo i jednostavno upravljanje rastućim IT potrebama.

Pouzdanost: Ekspertski tim provajdera je stalno na raspolaganju u samom data‑centru i u stanju je da brzo reaguje, što omogućava korisniku visoku pouzdanost.

Redundantnost: Kada iznajmljujete resurse kod pouzdanih cloud provajdera, pruža vam se više mogućnosti za redundantnu konektivnost, tako da su pri ispadanju bilo kog internet provajdera vaše kritične aplikacije i performanse infrastrukture zaštićene.

Bezbednost: Cloud provajderi vam omogućavaju non‑stop bezbednost veoma sofisticiranim alatima, koje male kompanije nisu u stanju da sebi priušte, zajedno sa biometrijskim logovanjem na svim pristupnim tačkama, što omogućava korisnicima da budu spokojni, jer su njihovi podaci zaštićeni visokim i naprednim tehnologijama.

Drago Samardžić

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...