Optimizacija web i aplikacione infrastrukture, u cilju postizanja visokih performansi, fleksibilnog skaliranja, zaštite i lakoće upravljanja

KEMP LoadMaster su napredni ADC proizvodi (Application Delivery Controller) koji integrišu funkcije load balansiranja serverskog saobraćaja, Layer 7 content switching‑a, SSL akceleracije saobraćaja i provere dostupnosti aplikacija, pri tom imaju ugrađen session affinity (sticky sessions) mehanizam, keširaju i kompresuju saobraćaj u realnom vremenu, imaju IPS i web aplikativni firewall, vrše preautentifikaciju korisnika i mogu da pruže SSL VPN terminaciju uz single sign‑on funkcionalnost.

Svi KEMP LoadMaster proizvodi imaju sledeće karakteristike:

 • Layer 4 i Layer 7 Load Balancing uz Cookie Persistence;
 • SSL Offload i SSL Acceleration
 • obimnu proveru dostupnosti (Health Checking) aplikacija u pozadini;
 • IPS – Network Intrusion Prevention System;
 • Application Acceleration: HTTP caching & compression;
 • Active/Hot‑Standby High Availability;
 • pojednostavljenu konfiguraciju, korišćenjem predefinisanih templejta
  za specifične aplikacije (MS Exchange and Lync);
 • WAF – Web Application Firewall;
 • podršku za Software Defined Network (SDN) i Network Functions Virtualization (NFV).

Web aplikativni firewall, SSL VPN terminacija i identity management generalno mogu da se implementiraju u bilo kom delu kompanijske mreže. Ipak, ukoliko kompanija pristup internim aplikacijama pruža i preko interneta, u većini slučajeva najbolje je prethodno navedena rešenja implementirati što bliže tim aplikacijama. Većina kompanija koje implementiraju ADC koriste ih i kao SSL tačku terminacije, što omogućava osiguravanje svih aplikacija, eksternih i internih, sve do tačke pristupa aplikaciji. ADC nije bez razloga idealno mesto za višestruku autentifikaciju korisnika i web aplikativni firewall, jer se ove kontrole primenjuju baš u tački SSL terminacije, tačno nakon što se podaci dekriptuju, izbegavajući pri tom potrebu da se isti podaci dekriptuju i enkriptuju više puta u toku transporta do aplikacije. Primena svega ovoga na nivou ADC‑a, a ne na nivou pojedinačnih servera, osigurava konzistentnost konfiguracija i polisa, pri tom kombinujući skalabilnost sa bezbednošću.

Edge Security Pack (ESP), zajedno sa visokoperformantnim SSL‑om, VPN terminacijom i ubrzanjem, pruža višestruku proveru identiteta i autorizaciju. ESP uključuje integraciju sa aktivnim direktorijumom, podršku za RADIUS autentifikaciju i dvostruku autentifikaciju sa RSA SecurID.

Application Firewall Pack (AFP) donosi funkcije web aplikativnog firewall‑a odmah uz aplikaciju, adresirajući exploit‑e kao što su SQL injection i cross site scripting, u stanju je da obradi i osigura enkriptovan web saobraćaj i radi kao kontrola eksfiltracije (neovlašćenog odliva) osetljivih ličnih podataka i informacija u vezi s kreditnim karticama, što omogućava kompanijama da usklade svoje poslovanje sa PCI‑DSS zahtevima. AFP obezbeđuje dodatni nivo kao nadogradnju tradicionalnoj firewall zaštiti, kontrolišući pristup javno dostupnim servisima, portovima i protokolima korišćenim za taj pristup, kao i network whitelisting & blacklisting.

KEMP load balanseri fokusiraju se na aplikativne performanse, omogućujući korisnicima da optimizuju ključne Microsoft (Dynamics, DA, Exchange, Lync, RDS, Sharepoint…), VMware (VIEW, Workspace,Log Insight, Airwatch…), Oracle, SAP, Dell, IBM aplikacije i aplikacije drugih proizvođača.

KEMP ADC su jedini proizvodi koji podržavaju četiri različita deployment modela: hardverski, virtuelni, cloud i bare‑metal – bez izmena u karakteristikama ili jednostavnosti upravljanja.

Godinama ranije, KEMP je usvojio software‑first ADC paradigmu. Dok su konkurentski ADC proizvođači učinili sve što su mogli da zaustave prelazak sa hardverskih na softverski bazirana rešenja, KEMP Technologies je izabrao da ostane pri software‑first ADC paradigmi, fokusirajući se na pružanje ADC rešenja sa vrhunskom agilnošću, fleksibilnošću, skalabilnošću i performansama.

Bez obzira da li radi na hardveru, bare-metal-u, virtuelnoj infrastrukturi ili cloud‑u, KEMP softverska ADC rešenja pružaju isti set funkcija, visoke performanse uz održavanje vrlo prihvatljivih cena. KEMP‑ove prednosti u odnosu cena/performanse su optimizovane za korisnike poslovnih aplikacija i administratore virtuelnih okruženja, čineći u tom slučaju KEMP LoadMaster najpovoljnijom ADC opcijom.

KEMP Virtual LoadMaster proizvodi (VLM) obezbeđuju isti sveobuhvatan set funkcija dostupan u celom LoadMaster ADC portfoliju, pružajući fleksibilnost virtuelne tehnologije. Mogu biti instalirani na istim serverima gde se nalaze i kompanijske virtuelne mašine i raditi sa hiljadama ili desetinama hiljada SSL i web aplikativnih zahteva po sekundi, ukoliko je potrebno, sa mogućnostima za još bolje performanse uz drugačije konfiguracije.

Dodatno, KEMP‑ovi VLM proizvodi proširuju funkciju inteligentnog load balansiranja i isporuku aplikacija van pojedinačne lokacije sve do geografski raštrkanih lokacija, te aplikaciju isporučuju preko algoritama koji su sposobni da odaberu najbolji mogući data‑centar za ispunjavanje klijentskih zahteva.

KEMP‑ova softverska rešenja obezbeđuju većinu ili gotovo sve zahtevane funkcije današnjih web aplikacija, uz konfiguraciju preko intuitivnog interfejsa sa samo nekoliko klikova mišem. Nije potrebno poznavanje skriptinga za konfiguraciju.

Sa više od 40.000 implementacija širom sveta i u korporacijama u Americi, Evropi, Aziji i Južnoj Americi, KEMP je lider sa naprednim Layer 2‑7 Application Delivery kontrolerima (ADC) i aplikativno orijentisanim load balansiranjem.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...