Pronađen lek za „arhivski kancer“, bolest koja se hrani vašim poslovanjem, a ne daje ništa za uzvrat!

Vaša realnost je takva da se važna poslovna dokumentacija obično arhivira po policima i posebnim prostorijama, za šta su neretko zadužena čitava odeljenja zaposlenih. Takve prostorije potrebno je održavati i brinuti se o bezbednosti dokumentacije. Opet, na svake dve do tri godine javi se potreba za dodatnim prostorom za čuvanje ovih papira od značaja. Tako se arhiva širi kao kancer, postaje zamršen sistem prostorija i ljudi u kome je vrlo teško doći do dokumenata koji su u određenom trenutku neophodni za poslovanje. Uz to, čak se i elektronski dokumenti čuvaju na hard‑diskovima pojedinaca, eventualno na USB uređajima. Podaci tako postaju teško pretraživi i najčešće beskorisni. Što je sistem zamršeniji, teže je i skuplje voditi računa o njemu, a nivo bezbednosti poslovnih informacija opada.

Cloud – za jednostavnije i ekonomičnije arhiviranje

Alternativa tradicionalnom modelu svakako je arhiviranje u cloud‑u. Iz ugla korisnika, arhiviranje u cloud‑u je korišćenje poslovne aplikacije kroz koju se arhivski podaci (dokumenta, medijski sadržaj i dr.) bezbedno čuvaju, lako pretražuju, ka kojima je moguć trenutni pristup (pretraga po najrazličitijim kriterijumima ili grupi kriterijuma, poput datuma, vremena, iznosa, kreatora i sl.) sa bilo kog uređaja i u bilo koje vreme, uz odgovarajuće pristupne parametre. Za uslugu korisnik plaća fiksnu mesečnu nadoknadu, koja je u skladu sa resursima koje koristi.

Upravo ti resursi, koje korisnik tokom svakodnevne upotrebe usluge i ne vidi, jesu ključ ekonomičnosti arhiviranja u cloud‑u. Stručni timovi, visokoperformantna IT infrastruktura i moderne aplikacije za arhiviranje čine cloud sistem koji je baza ovih usluga. Cloud tehnologija je omogućila visok nivo iskorišćenosti ovih resursa, njihovo deljenje i korišćenje na daljinu (putem interneta), što je rezultiralo dramatičnim smanjenjem troškova za arhiviranje i porastom efikasnosti u odnosu na tradicionalni model.

U svetu i kod nas (na žalost, nedovoljno) prepoznajemo i drugi model čuvanja dokumentacije – arhiviranje na trakama. Već više od pola veka, još od 1953, kada je IBM tržištu ponudio prve tape drive uređaje, trake su čest izbor za smeštanje arhivskih snimaka. I cloud provajderi se oslanjaju na trake pri izgradnji svoje infrastrukture za usluge arhiviranja, a prednost cloud rešenja u odnosu na tradicionalno arhiviranje na trakama je, svakako, eliminacija troškova za zanavljanje opreme (tape drive, tape library) i softvera za arhiviranje. Takođe, u tradicionalnom modelu troškovi migracije arhivskih rešenja na trakama sa jedne na drugu hardversku platformu dovode do povećanja troškova na nivou TCO (Total Cost Ownership) za arhiviranje, dok kod cloud isporuke rešenja za korisnike ovi troškovi ne postoje. Pored traka za arhiviranje, u tradicionalnom modelu potrebna je i odgovarajuća aplikacija, sa svim troškovima njene instalacije, korišćenja i održavanja, dok se sa cloud uslugom dobija kompletno arhivsko rešenje, koje po mesečnoj ceni usluge podrazumeva korišćenje uvek najnovije verzije softvera.

Arhiva po meri korisnika

Korišćenje rešenja za arhiviranje u cloud‑u podrazumeva i izbor medija na koji će podaci biti smeštani. To znači da korisnik može deo svojih podataka da čuva na trakama (spor medij), npr. one koji su stariji i ređe im se pristupa, dok podatke koji se u poslovanju intenzivno koriste može da smesti na znatno brže i performantnije diskove. Dakle, arhiviranje u cloud‑u koristi i prednosti arhiviranja na trakama, ali korisnicima usluge obezbeđuje i brži i efikasniji rad, uz pojačanu bezbednost arhiviranih podataka i veću ekonomičnost.

Koristeći stečeno znanje i iskustvo, na COMING Cloud infrastrukturi razvili smo upravo ovakvu uslugu za smeštanje poslovne dokumentacije. Takođe, zahvaljujući saradnji sa kolegama iz kompanije Terra Adria Technology, možemo da ponudimo i uslugu arhiviranja medijskog sadržaja u cloud‑u. O ovim uslugama možete pročitati nešto više u tekstovima koji slede.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...