CLOUD I TRANSFORMACIJA MEDIJA

Medijska industrija hvata korak s vremenom. Današnjicu obeležava žustra diskusija o načinima na koje ova industrija može da iskoristi prednosti cloud‑a.

 

Cloud raste i razvija se, a na putu potpune iskorišćenosti kapaciteta ove tehnologije postoji prostor i za transformaciju industrije medija. Čini se da je kod donosilaca odluka u ovoj industriji sazrela svest o tome da cloud tehnologija donosi uštede u poslovanju. Zato se danas ulažu ozbiljni napori u pronalaženje načina za iskorišćenje cloud tehnologije za transformaciju rada sa medijskim sadržajem, posebno distribucijom. Tema ovog članka jesu upravo scenariji u kojima upotreba cloud‑a donosi uštede, ali i oni koji pokazuju kada cloud nije rešenje za rad sa medijskim sadržajem.

Cloud omogućava fleksibilnost u korišćenju infrastrukture, kapaciteti se trenutno povećavaju ili smanjuju, što direktno utiče na efikasno upravljanje pikovima (periodima kada su zahtevi za IT resursima najviši) bez potrebe za korišćenjem predimenzionisanih ili pak kapaciteta manjih od trenutne potrebe. Tehnologija omogućava i mobilnost poslovanja, uz bezbedan pristup arhivi u cloud‑u sa bilo kog mesta, uređaja i u bilo kom trenutku. Sve ovo postiže se bez obaveze obnavljanja infrastrukture.

Finansijske pogodnosti

Najprimamljiviji razlog za migraciju na cloud svakako je upravljanje troškovima. Pre svega, cloud transkoding je baziran na modelu „plati‑koliko‑koristiš“, koji se može obračunavati po transakciji i gigabajtu izvornog video‑materijala i po satu/minutu korišćenja i enkodiranom izlazu.

Sa ovakvim „apex“ (opex) pristupom, gubi se potreba za kapitalnom investicijom u sopstveni data‑centar. Nema investiranja u hardver, održavanje, nadogradnju i potrebno osoblje. Nije potrebna prostorija koja se mora adekvatno klimatizovati, napajati, obezbediti generatorima i UPS‑ovima, itd. Vlasnici IT opreme odvajaju godišnje i do 30% od cene opreme za njeno redovno održavanje, što ovu stavku u budžetu čini značajnom, a često i nepredvidivom.

Analiza troškova i dobiti, tačka preseka

Pre donošenja odluke o prelasku u cloud, potrebno je ozbiljno razmotriti sve aspekte ovog poteza. Break‑even analiza, koja obuhvata procenu troškova kapaciteta, nepredviđenih resursa, infrastrukture, zatim troškova obezbeđenja prostora, napajanja, osoblja i dr. može ponuditi preciznu sliku o tome da li je za poslovanje efikasnije preći u cloud ili ostati na sopstvenoj infrastrukturi.

Grafik ispod nije precizan već plastičan primer upotrebe break‑even analize pri odlučivanju o upotrebi cloud‑a. Pre svega, potrebno je identifikovati sve faktore koji utiču na cenu usluge i izraziti ih novčano, tj. koliko bi koštali u cloud‑u, a koliko na sopstvenoj infrastrukturi. Tako dolazimo do ukupnih troškova za cloud (TR2) i ukupnih troškova za sopstvenu infrastrukturu (TR1). Kada ih uporedimo, primećujemo da je na početku korišćenja analiza na strani cloud‑a, jer nema investicionih troškova. Takođe, na ukupne troškove korišćenja sopstvene infrastrukture utiču konstantni fiksni troškovi za struju, plate, edukaciju zaposlenih, održavanje opreme i dr., dok kod cloud‑a tih troškova nema. Ipak, kod sistema koji zahtevaju obradu velike količine podataka break‑even analiza prelazi na stranu korišćenja sopstvene infrastrukture. Svaka kompanija morala bi da bude u stanju da napravi break‑even analizu pri odlučivanju i tako proceni koja je odluka prava.

Tehnička ograničenja cloud‑a

Obiman, visokokvalitetan sadržaj namenjen tradicionalnom emitovanju je daleko brže preneti sa lokalnog storage‑a nego sa cloud‑a na play‑out server koji se nalazi u istom LAN‑u. Svaki upload, posebno HD, 2K ili 4K/UHD rezolucije, dovodi do značajnog utroška vremena.

Danas korišćenje cloud‑a za ove procese dobija smisao ako je medij:

  • smešten ili arhiviran na cloud‑based storage‑u;
  • procesiran u cloud‑u i nakon toga smešten na cloud storage;
  • isporučen nekom cloud‑based content delivery network‑u (CDN);
  • distribuiran na online destinaciju.

Maksimiziranje performansi i protoka

Hibridni cloud (korišćenje i sopstvene i infrastrukture u cloud‑u) omogućava da upravljanje velikim fajlovima između dva okruženja bude jednostavno i fleksibilno. Primer prednosti korišćenja hibridnog rešenja je prebacivanje zahteva za transkodiranjem na cloud infrastrukturu u trenucima kada je sopstvena infrastruktura preopterećena. Hibridne cloud konfiguracije su najbolji put za ostvarivanje maksimalnih performansi i protoka (throughput) u procesu transkodiranja orijentisanom na cloud, jer obezbeđuju efikasno rešavanje specifičnih zahteva koji se postavljaju pred IT u upravljanju medijima.

Telestream‑ov Vantage cloud servis implementiran je na Amazon Web Services (AWS) javnom cloud‑u. Kada Vantage korisnici povežu svoj Vantage enterprise‑class transkoding softverom sa Vantage cloud‑om (hibridna konfiguracija), mogu da stave na raspolaganje svoje cloud kapacitete u nekoliko minuta. U skladu sa očekivanjima korisnika, rad sa Vantage virtual domain‑om karakterišu interaktivno korisničko okruženje, potpun radni proces i visok nivo kvaliteta izlaza.

Najveći izazov je pronaći cloud servis‑provajdera koji zaista razume striktne zahteve medijske industrije. Idealno, cloud servis‑provajder treba da ponudi interfejs prilagođen korisniku koji spaja radni proces u cloud‑u sa onim na sopstvenoj infrastrukturi. Na taj način formira se unificirani ekosistem, kojim se upravlja sa jednog mesta.

Budućnost sa cloud‑om

Migracija na cloud je više od trenda, to je budućnost. Koristi kao što su smanjenje troškova, trenutno obezbeđivanje novih resursa, fleksibilna skalabilnost, ušteda prostora, globalni pristup i povećana produktivnost, suviše su privlačne da bi bile ignorisane. Migracija transkoding radnog procesa u cloud pruža komparativnu prednost na konkurentnom medijskom tržištu, koja dolazi iz upravljanja zahtevima, resursima, količinom posla i kvalitetom izlaza. Jednom shvaćen, cloud za svaku medijsku kuću postaje model za proširenje tehnoloških mogućnosti.

Jim Duval, Telestream Direktor za nove proizvode

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...