MEDIJSKI SADRŽAJI U “OBLAKU”

SGL FlashNet obezbeđuje vlasnicima medijskih sadržaja najnaprednije rešenje, koje prati rast njihovog biznisa i njihove potrebe za arhiviranjem

Nakon više godina od predstavljanja, cloud postaje validna opcija za broadkastere i vlasnike medijskih sadržaja koji žele bezbedan long‑term storage. Ipak, mnoge medijske kuće i vlasnici medijskih sadržaja još uvek su neodlučni po pitanju čuvanja njihovih dobara na ovaj način. Šta su argumenti za i protiv kada je reč o cloud‑u?

Čitav niz ključnih prednosti ide u prilog cloud‑u: pristup sadržaju sa bilo koje lokacije i mogućnost zajedničkog rada na projektima; disaster recovery, posebno ako materijal nikad neće biti obnovljen (storage ima veoma nisku cenu, dok je za restore ona prilično visoka); jednostavnost – napravite jednu kopiju, a cloud će se postarati da garantuje dostupnost; niska početna ulaganja, bez potrebe za skupom IT infrastrukturom (smanjenje kapitalnih troškova, ostaju samo operativni troškovi).

Navedene prednosti znače da korišćenje cloud‑a postaje sve značajnije. Ipak, izvesne elemente treba pažljivije razmotriti. Na primer, visokokvalitetna veza do cloud‑a, koja obezbeđuje 1 Gb/s (oko 8 TB dnevno), u praksi će davati nešto slabije rezultate. Poređenja radi, jedan LTO7 drajv daje 315 Mb/s, ili oko 26 TB dnevno. Intenzivne operacije sa medijskim sadržajima mogu imati i do 20 ili više konkurentnih drajvova koji čitaju i upisuju podatke na LTO trake. Ovo, naravno, pravi veliku razliku kada se uporedi sa raspoloživim pristupnim brzinama prema cloud‑u. To može biti razlog protiv rešenja baziranog isključivo na cloud‑u.

Hibridne arhive

Metode arhiviranja razvijaju se veoma brzo i storage rešenja će postajati sve kompleksnija, što će voditi prema hibridnim modelima za arhiviranje. Kako se cloud sistemi budu dalje razvijali, neki tipovi sadržaja biće u toku njihovog životnog ciklusa čuvani na određeno vreme na određenom tipu storage‑a. To će biti uslovljeno poslovnim potrebama, kako bi se iskoristile prednosti svakog tipa storage‑a. Upravljanje tim odlukama i procesima zahtevaće napredne storage management sisteme. Trake će i dalje ostati u upotrebi, ali kako arhiva bude dobijala sve značajniju ulogu u radnom procesu (ne samo na kraju lanca), korisnici će početi da ispituju nove mogućnosti da iskoriste prednosti koje pruža cloud dok upravljaju rizicima i troškovima. U tom smislu, hibridne arhive koje koriste određene prednosti traka, diskova, optičkih storage‑a i cloud‑a postaju sve uobičajenije.

FlashNet implementacija

SGL FlashNet podržava Ci, cloud servis kompanije Sony koji omogućava medijskim profesionalcima da sarađuju i dele kvalitetne sadržaje visoke rezolucije, kao i Aspera servise, koji obezbeđuju naprednu transportnu tehnologiju koja maksimalno koristi dostupan bandwidth, i Amazon S3 preko ExpeDat gateway‑ja.

Implementacija FlashNet‑a obezbeđuje potpuno automatizovanu duplikaciju podataka na više storage layer‑a i na više lokacija. Koristeći FlashNet, operator može da kreira dodatna pravila, koja će „slati“ materijal direktno na cloud. FlashNet arhiva je sposobna da prati gde se materijal nalazi u svakom trenutku, bez obzira na kom je storage‑u, i može da „informiše“ sisteme drugih proizvođača, kao što su MAM sistemi, da je sadržaj dostupan. FlashNet obezbeđuje vlasnicima medijskih sadržaja najnaprednije rešenje, koje prati rast njihovog biznisa i njihove potrebe za arhiviranjem.

FlashNet cloud storage integracija: Kopije za planiranje kontinuiteta poslovanja i deljenje sadržaja

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...