MESTO ZA SVE POSLOVNE APLIKACIJE

COMING Cloud predstavlja ekonomično i bezbedno rešenje za optimizaciju poslovnih procesa modernim tehnologijama.

Sve agresivnije tržište zahteva visok nivo automatizacije i mobilnosti poslovanja, te prihvatanje savremenih poslovnih aplikacija postaje pitanje opstanka za kompanije u Srbiji. Opet, implementacija „teških“ poslovnih aplikacija nosi sa sobom i rizik, koji zavisi od kompleksnosti integracije ovih rešenja sa osnovnim poslovanjem, a tu je i pitanje finansijske opravdanosti investicije.

Svesni problema sa kojima se kompanije susreću na tržištu, u COMING Cloud‑u izgradili smo jedinstven vid ponude: poslovna rešenja iz COMING Cloud portfolija moguće je koristiti bez kupovine softverskih licenci i ulaganja u hardversku infrastrukturu, a do funkcionalnog poslovnog okruženja moguće je doći za samo jedan dan. Ova rešenja već su pronašla svoju primenu u poslovanju naših korisnika. Uz to, ona su već testirana i podešena, što nam daje mogućnost brze isporuke, a njihovo korišćenje naplaćuje se kroz mesečne iznose, srazmerne nivou upotrebe.

Aplikativna rešenja

U COMING Cloud‑u moguće je iznajmiti aplikativna rešenja za vođenje kompanija – ERP sistem Dynamics NAV, sa modulima za poslovne procese:

 • prodaja i marketing, sa mogućnošću integracije sa vašim softverom;
 • magacinsko poslovanje i nabavka, planiranje lagera;
 • finansije i računovodstvo sa modulima za osnovna sredstva, obračun zarada;
 • kadrovska služba, praćenje radnog vremena;
 • proizvodnja, obračun cene koštanja;
 • servis, vođenje projekata, itd.

Takođe, moguće je iznajmiti i aplikativna rešenja za vođenje prodaje i usluga kompanija – Microsoft CRM System, za kompanije koje žele da prate procese prodaje, marketing i usluge, bez računovodstva i finansija:

 • traženje lidova (potencijalnih korisnika), planiranje i praćenje ciljeva prodaje (targeti);
 • kreiranje marketinških kampanja, slanje elektronskih poruka, praćenje realizacije;
 • prijem zahteva za usluge i praćenje aktivnosti tima na njihovom rešavanju;
 • integracija sa ERP ili nekim drugim sistemom na bilo kojoj lokaciji.

Kroz COMING Cloud dostupna su i aplikativna rešenja za upravljanje dokumentacijom i sadržajem preduzeća:

 • čuvanje podataka i pristup sa bilo koje lokacije preko enkriptovane komunikacije;
 • deljenje projekata i timski rad;
 • kreiranje prezentacija i portala;
 • kolaboracija i komunikacija, blogovi i integracija sa društvenim mrežama;
 • BI – poslovno izveštavanje po svim poslovnim procesima i posebnim zahtevima korisnika.

Posebno bismo izdvojili module koji su odskora deo našeg portfolija:

 • Ugostiteljstvo – modul za praćenje gotovih jela, obroka, sastavnica, DPU liste, itd.
 • Turizam – modul za vođenje ugovora vezanih za turističke aranžmane i praćenje realizacije i plaćanja.

Aplikacije iz COMING Cloud ponude klijentima su dostupne svuda, na svakom uređaju i u svakom trenutku, preko interneta. Uz to, broj licenci u upotrebi moguće je praktično trenutno povećati ili smanjiti, što se direktno odražava i na mesečne troškove za ove servise. Takođe, za korišćenje COMING Cloud rešenja korisnik ne mora dodatno da angažuje IT stručnjake, jer naš tim pruža kompletnu podršku za sve naše servise, a bilo koju od naših poslovnih aplikacija korisnik može prvo da testira, pre nego što se odluči za njeno korišćenje u svom poslovanju.

Naša ideja je da pomoću COMING Cloud‑a, na ekonomičan i bezbedan način, omogućimo korisnicima priliku da za svoje poslovanje koriste svetska poslovna rešenja.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...