NA PUTU KA SOFTVERSKI DEFINISANOM DATA CENTRU

Korišćenje virtuelnih mašina nije krajnji cilj samo po sebi, ali jeste preduslov za efikasan i bezbedan rad poslovnih aplikacija. A kada je o virtuelizaciji reč, najčešća asocijacija je VMware…

VMware se priključuje trendu ulaganja u Docker (kontejner) tehnologiju kao odgovor na probleme mobilnosti aplikacija. Kroz projekte Photon i Lightware, VMware ulaže u aplikacije orijentisane na cloud. Ideja koja leži iza ovih projekata je upravljanje Linux kontejnerima, radi podrške razvoju naredne generacije aplikativne arhitekture. Dosadašnji VMware alati bili su namenjeni prvenstveno administratorima IT infrastrukture, dok sa dva navedena projekta VMware prilazi programerima, što je glavna ideja na kojoj je izgrađena tehnologija kontejnera. Svakako, radi se o velikom koraku ka softverski definisanim data‑centrima.

Namera nije da VMware izneveri poverenje, stečeno iz prakse da je softverski definisan data‑centar na VMware infrastrukturi najbolje okruženje za bilo koju aplikaciju. Tehnologija kontejnera, posebno kroz projekte Photon i Lightware, nije doživljena kao konkurencija virtuelizaciji, već kao tehnologija naredne generacije koja će doneti bolje iskorišćenje infrastrukture, uz omogućavanje mobilnosti aplikacija kakva do sada nije postojala.

Photon

VMware Photon je softverska platforma za upravljanje kontejnerima i njihovim runtime‑om. Za manje od godinu dana, Photon je izrastao iz testirane tehnologije u komercijalni open source softver. Ovo je svakako rezultat napornog rada zaposlenih u VMware‑u, ali i pozitivnih reakcija hiljada korisnika iz vSphare zajednice. Photon će iznenaditi pre svega programere, dostupnošću i jednostavnošću korišćenja. Uobičajena programerska praksa je korišćenje standardnih image‑a virtuelnih mašina iz centralnog repozitorijuma. Photon je dostupan na centralnom repozitorijumu, ali i na drugim lokacijama, omogućavajući isti runtime kontejnera na laptopovima, u data‑centrima ili u javnom cloud‑u. Administratore će obradovati i mali footprint Photon‑a, sličan VMware ESXi hipervizoru.

Lightware

Prateći projekat Lightware baziran je na vSphare platformi, za autorizaciju i autentifikaciju. Uz multimaster replikaciju, skalabilni HA (High Availability) i fleksibilan izbor topologije, Lihgtware omogućava korišćenje bilo kakve arhitekture. Photon i Ligthware su u potpunosti integrisani. Zapravo, Lightware je i napravljen kako bi radio direktno na Photon instancama.

Iako bi se iz navedenog mogao steći utisak da su isključivo Linux kontejneri u fokusu, to nije slučaj. Tehnologija kontejnera odlično radi integrisana sa vSphare platformom, pa će VMware i u budućnosti ulagati u ovu tehnologiju, a kako stvari stoje – mogućnosti su neograničene.

O tehnologiji kontejnera

Docker (kontejner) tehnologija orijentisana je prvenstveno ka programerima kao krajnjim korisnicima, pa je tako sve parametre potrebne za kreiranje i pokretanje kontejnera moguće opisati u vidu koda u jednoj tekstualnoj datoteci – Docker fajlu, čija svaka naredba definiše jedan sloj kontejnera u fajl‑sistemu. U procesu kreiranja polazi se od postojećeg kontejnera, obično sa ogoljenim operativnim sistemom, kojem se zatim dodaju potrebne komponente – aplikativni kod, konfiguracioni fajlovi, programske biblioteke, itd. Kontejneri se zato mogu posmatrati kao lagane virtuelne mašine, koje međusobno dele zajedničke slojeve na disku i ne sadrže ceo operativni sistem, već koriste kernel servera na kome se izvršavaju, što im omogućava znatno manju potrošnju resursa i brže pokretanje.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...