Oslanjajući se na mobilnost i cloud tehnologiju, Horizon 7 nudi veću sigurnost, fleksibilnost, brzinu i obim pokretanja lokalnih virtuelnih desktopova i aplikacija, uz pojednostavljeno upravljanje

 

VMware Horizon 7 obezbeđuje bezbedno isporučivanje Windows ili Linux desktopova, aplikacija i online servisa kroz digitalni radni prostor, preko virtuelnih data‑centara, virtuelnih mašina i fizičkih uređaja, a sve to uz poboljšanu produktivnost krajnjih korisnika na radnom mestu. Korisnici su u mogućnosti da sa jedne lokacije, preko bilo kog uređaja, bezbedno pristupe svim svojim desktopovima, aplikacijama i online servisima. Horizon 7 pruža IT organizacijama mogućnost da iskoriste closed‑loop upravljanje i automatizaciju, uz tesnu integraciju sa softverski definisanim data‑centrom. Uz postojeće, VMware Horizon 7 donosi i nove funkcionalnosti, kao što su: Blast Extreme, Smart Policies, Instant Clone i druge.

Blast Extreme

VMware je nastavio da unapređuje RDP protokol (Remote Desktop Protocol), a rezultat tih napora je Blast Extreme. U prethodnim verzijama Horizon View HTML Access omogućavao je krajnjim korisnicima da pristupaju virtuelnim desktopovima preko web pretraživača. Daljim usavršavanjem ovog pristupa nastaje Blast Extreme, izgrađen na industrijskom standardu H.264 protokola.

Blast Extreme podržava najširi opseg klijentskih uređaja i u stanju je da korisnicima pruži HD (High Definition) okruženje uz niže zahteve za propusnim opsegom. Horizon 7 nudi i mogućnost izbora načina za pristupanje virtuelnim desktopovima, koristeći Blast Extreme, PCoIP (PC over IP) ili RDP, u zavisnosti od korisničkih potreba.

U poređenju sa PCoIP protokolom, Blast Extreme postiže bolje performanse, a zahteva manje procesorskih resursa, što značajno produžava trajanje baterije kod prenosivih uređaja koji imaju funkciju View klijenata, kao i manji propusni opseg. U kombinaciji sa NVIDIA GRID vGPU‑om, rezultat je osetno podizanje performansi, značajno za zahtevna 3D grafička okruženja. Takođe, pored podrške klijentskim uređajima, Blast Extreme nudi i mnoge druge prednosti. Tu spada i mogućnost korišćenja oba mrežna protokola – TCP i UDP.

Pored već pomenutih, Blast Extreme podržava brojne druge karakteristike, uključujući: 4K rezoluciju, multimedijalni striming, Lync, Linux desktop, pristup lokalnim USB uređajima, lokalno štampanje, optimizaciju za LAN i WAN, IPv6 i GPU Offload s podrškom za NVIDIA GRID K1, K2, M6 i M60 grafičke kartice.

Instant‑klon tehnologija

Oslanjajući se na VMware vSphere u kombinaciji sa VMware App Volumes i VMware User Environment Manager‑om, instant‑klon tehnologija omogućava administratorima bržu i efikasniju konfiguraciju desktopova, koji pri tom zadržavaju aplikacije i korisnička podešavanja. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) korisnicima obezbeđuje potpuno prilagođena i personalizovana radna okruženja, izgrađena na ekonomičnosti i bezbednosti neperzistentnih desktopova. Između logovanja korisnika, virtuelni desktopovi se automatski ažuriraju na poslednju verziju operativnog sistema.

Instant‑klonovi koriste vmFork u vSphere 6.0 da kloniraju virtuelni iz postojećeg desktopa. Desktopovi sada mogu biti kreirani za svega nekoliko sekundi (umesto za nekoliko minuta), jer se nova virtuelna mašina kreira iz već postojeće, aktivne virtuelne mašine i nije potrebno vreme za butovanje. Desktop klonovi za čitanje koriste disk i memoriju virtuelne mašine iz koje su kreirani, što povećava efikasnost prostora i memorije. Takođe, smanjeno je opterećenje za vCentar. Rezultati testiranja pokazali su da je moguće kreirati 1.000 instant‑klonova virtuelnih mašina za manje od 25 minuta.

Instant‑klonovi se ne oslanjaju na dodatne komponente, kao što je npr. View Composer, što povećava kompatibilnost sa postojećim vSphere funkcionalnostima i pojednostavljuje primenu. Nakon upotrebe, u trenutku kada se korisnik izloguje, desktop se briše i ponovo kreira iz poslednjeg desktop image‑a prilikom sledećeg logovanja.

Smart polise

Smart polise su još jedna inovacija koju donosi Horizon 7: koristi UEM (User Environment Manager) i omogućava administratorima kontrolu korisničkih desktopova. Administrator koristi UEM konzolu za kreiranje polisa koje se primenjuju na grupu desktopova i može dozvoliti ili onemogućiti funkcije kao što su: USB, lokalno štampanje, blokiranje aplikacija, itd. Polise se mogu primeniti na osnovu skupa parametara: korisničkog naloga, grupe (npr. svi korisnici u finansijskom sektoru), da li korisnik pristupa desktopu sa udaljene lokacije ili zavisno od toga koji je korisnički uređaj u pitanju, IP adresa, ime pool‑a, itd.

Klijent/agent karakteristike

Pomenućemo još neke od brojnih novih funkcija Horizon klijenta, među kojima se ističu URL i Flash redirekcija sadržaja. Obe funkcije unapređuju sigurnost i korisničko okruženje za desktop korisnike.

Flash redirekcija omogućava da flash sadržaj bude preusmeren sa virtuelnog desktopa do klijenta, gde se dekodira na lokalnom nivou, što bi trebalo da omogući bolji flash streaming, smanji zauzetost linka i procesora virtuelnih desktopova.

URL redirekcija sadržaja unapređuje bezbednost i može smanjiti protok informacija između korisnika i virtuelnog desktopa kada korisnici pretražuju određeni internet sadržaj. Ova funkcija omogućava preusmeravanje URL‑ova sa VDI do lokalnog pretraživača, a administrator može da konfiguriše polisu koja ograničava sadržaj koji će biti otvoren u pretraživaču unutar VDI preko pretraživača na računaru klijenta, korišćenjem HTTP i HTTPS protokola. URL redirekcija podiže bezbednost okruženja, jer se potencijalno opasan sadržaj izvršava na računaru klijenta umesto na VDI desktopu. Funkcija redirekcije zahteva Windows OS i Internet Explorer verzije 9 ili noviji.

Ostala poboljšanja

Među ključnim tehničkim dostignućima koja donosi Horizon verzije 7 izdvajamo i: podrška za 50.000 desktopova u Cloud Pod arhitekturi, podrška za AMD multi‑user GPU sa Horizon 3D ubrzanim desktopovima sa AMD FirePro grafičkim karticama i pass‑through (vDGA) Intel hardver (integrisani GPUs) kako bi se obezbedili 3D ubrzani desktopovi, Windows Server 2012 i 2016 kao klijentski operativni sitemi, kompatibilnost sa VMware Access Point 2.5, podržana copy/paste funkcija između Linux virtuelnog desktopa i Horizon klijenta i VSAN 6.1 i 6.2 opcije skladištenja sa Horizon 7. Takođe, Horizon 7 nudi poboljšan upgrade i upravljanje pool‑ovima, SAML autentifikaciju, kao i bolje performanse štampanja – do četiri puta brže lokalno i mrežno štampanje, itd.

Stefan Đoković

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...