Prema istraživanjima koja je sproveo Forrester, jedna američka kompanija sa 2.800 zaposlenih je uvođenjem Skype for Business platforme ostvarila uštedu od preko dva miliona dolara za samo godinu dana.

Za komunikaciju između zaposlenih na različitim krajevima sveta u realnom vremenu više nema prepreka. Sistemi za video‑konferencije predstavljaju revolucionarno rešenje u poslovnoj komunikaciji: pomažu da pronađemo saradnike i ostanemo u kontaktu sa njima, omogućavajući veću produktivnost uz značajno smanjenje troškova.

Skype for Business

Skype for Business (u prethodnim verzijama Lync) je Microsoft‑ovo rešenje za objedinjene komunikacije unutar jednog enterprise okruženja. Iz ugla korisnika vrlo je slično Skype‑u, što znatno pojednostavljuje korišćenje. Pored osnovnih funkcionalnosti ovog alata, gde spadaju IM (Instant Messaging), audio i video pozivi i online sastanci, SfB donosi mogućnost integracije sa Skype imenikom i unapređenje mobilnosti korisnika kroz odgovarajuće klijente za iOS, Android, Windows Mobile, uz konzistentnost korisničkog interfejsa kod Skype i desktop aplikacija.

Bez obzira na to kakva funkcionalnost im je potrebna, gde se nalaze ili koji uređaj koriste, SfB klijentski portfolio ima za cilj da pomogne korisnicima da brže, kvalitetnije i jednostavnije komuniciraju. Call Monitor, Rate My Call i Emotions su noviteti preuzeti iz Skype aplikacije, a novost koju SfB donosi jeste VIS (Video Interop Server), nova komponenta unutar SfB arhitekture koja omogućava video‑komunikaciju sa pojedinačnim standalone conferencing sistemima.

Polycom RealPrecense Trio

Polycom važi za svetskog lidera u proizvodnji audio i video opreme specijalizovane za video‑konferencije. Prethodnih godina integrisali su veliki broj sistema za video‑konferencije i IP telefoniju sa Microsoft‑ovim rešenjima za video‑komunikacije (Lync i Skype for Business).

Polycom RealPrecense Trio 8800 je nov sistem u Polycom portfoliju i predstavlja rešenje za male konferencijske sale i sastanke sa manjim brojem učesnika. Pored deljenja audio i video sadržaja, podržava i deljenje prezentacija, odnosno podataka. Prednost ovog sistema ogleda se u njegovoj efikasnosti i jednostavnosti korišćenja. Hardverska jedinica se sastoji od tri kraka, u koje su integrisani mikrofon i slušalice, a na jednom od njih nalazi se i 5‑inčni touchscreen preko kojeg se izvršavaju operacije. Mikrofon pokriva razdaljinu do 6 metara. Laptop, tablet ili neki drugi uređaj se na Trio sistem može povezati pomoću ethernet kabla, a komunikacija se može uspostaviti i bežičnim putem, kroz Bluetooth ili Wi‑Fi. Video‑pozivi se mogu realizovati kroz Visual+ Box koji se montira na monitor. Ovaj sistem podržava SIP platformu, pa se može integrisati sa Skype for Business rešenjem.

Autentifikacija se obavlja preko domenskog naloga, kroz aplikaciju na samoj platformi ili kroz web menadžment. Nakon autentifikacije korisnik je spreman za audio ili video poziv, što ovaj sistem čini jednostavnim za korišćenje.

CX5100/CX5500

Video‑konferencijski sistemi u Polycom portfoliju su CX5100, CX5500 i CX8800. Glavna namena sva tri sistema je ista – mogućnost obavljanja sastanaka putem video‑konferencije relociranih učesnika. Jedna od glavnih karakteristika je round‑table kamera koja prati trenutnog govornika, što znači da će na ekranu biti prikazan video‑zapis trenutno aktivnog sagovornika. Kamere omogućavaju panoramski prikaz konferencijske sobe sa uglom od 360 stepeni u Full HD rezoluciji, što kod krajnjeg korisnika stvara osećaj lične i neposredne komunikacije. Bitna karakteristika je i slanje dva video‑zapisa; tako se na ekranu prikazuju dve slike – slika trenutnog sagovornika i panoramski prikaz konferencijske sobe.

Ušteda troškova i vremena

Uvođenjem navedenih sistema u poslovno okruženje postiže se značajno smanjenje troškova. Korišćenjem Skype for Business servera sva komunikacija između zaposlenih kroz ovu aplikaciju postaje besplatna. Korisnicima Skype for Business sistema na raspolaganju je i mogućnost federacije sa drugim kompanijama sa kojima sarađuju.

Američka kompanija Forrester je prošle godine sprovela istraživanje u jednoj kompaniji koja posluje u oblasti medicine. Tema istraživanja bio je ekonomski uticaj uvođenja Polycom uređaja sa Skype for Business aplikacijom. Sa 2.800 zaposlenih u kompaniji koji koriste ovaj sistem video‑konferencije, rezultat istraživanja izražen brojkama nije zanemarljiv. Kao ključni benefiti integracije Polycom konferencijskog rešenja sa Skype for Business platformom izdvojeni su sledeći:

1. Poboljšanje produktivnosti i saradnje u okviru kompanije. – Kompanija je ostvarila bolju produktivnost usled unapređene interne i spoljne komunikacije. Zanimljiv je podatak da zajedničke funkcionalnosti objedinjenih Polycom i Microsoft rešenja čine rad jednostavnijim i dnevno donose 20 minuta uštede po korisniku.

2. Mobilnost zaposlenih doprinosi uštedi troškova. – Mobilnost je nešto što karakteriše savremeno poslovanje. Korisnicima je ostavljena mogućnost da video‑konferencijama pristupaju i preko mobilnih uređaja koji imaju podršku za SfB (iOS, Android, Windows Phone), gde god da se nalaze. Time su ostvarene velike finansijske uštede, ali i uštede u utrošku vremena.

3. Ušteda na održavanju opreme. – Lync tehnologija donosi i značajne uštede na polju hardvera. Stari komunikacioni sistemi sastojali su se od specifičnog hardvera, čije održavanje je zahtevalo intervencije specijalno obučenih lica.

Analizom je ustanovljeno da ušteda koju je posmatrana kompanija, sa oko 2.800 zaposlenih, ostvarila implementacijom SfB rešenja iznosi preko dva miliona dolara na godišnjem nivou. Najveće uštede su, posmatrano u procentima, ostvarene preko smanjenih računa za telekomunikacione usluge i smanjenjem potrebe za poslovnim putovanjima.

Integracija sa drugim platformama kroz VIS

Skype for Business server 2015 omogućava integraciju sa drugim video‑konferencijskim sistemima. Ova mogućnost realizovana je kroz VIS (Video Interop Server) koji se implementira kao standalone uređaj. VIS služi kao spona između SfB servera i drugih sistema, a fokusiran je prvenstveno na interoperabilnost sa Cisco/Tandberg video‑sistemima.

VIS radi u SIP trunk modu, dok se VTC‑i (Video TeleConference System) registruju na postojeću Cisco CUCM infrastrukturu, što znači da se između ove dve platforme uspostavlja SIP protokol i tako se pozivi mogu rutirati između dva sistema. Trenutno podržane Cisco platforme su: Cisco C40, C60, C90, MX200, MX300, DX80, EX60, EX90 i SX20.

Mogućnosti enterprise video‑konferencijskih rešenja

  • Formiranje virtuelnih timova (fizički dislociranih).
  • Podrška za sastanke sa velikim brojem učesnika (do 250 učesnika).
  • Centralizovano snimanje sastanaka i mogućnost daljeg distribuiranja (obuke).
  • Mogućnost pristupa video‑sastancima kroz web browser.
  • Podrška za 1080p video‑konferencije.

Jelena Tatomirović

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...