REGISTAR NACIONALNIH INTERNET DOMENA – RNIDS

Uz pomoć KEMP-a do uvek dostupnih servisa

Instalacija KEMP load balansera u Fondaciji „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ obezbeđuje maksimalnu dostupnost ključnih servisa koje RNIDS pruža svojim korisnicima
                 

Sistemi RNIDS‑a obrađuju više od 300 miliona DNS upita svakoga dana i obezbeđuju korisnicima razmenu elektronskih poruka i pristup web stranama na .RS i .СРБ domenima. Naš zadatak je da servisi RNIDS‑a, pre svega DNS sistem i sistem za registraciju naziva domena, budu uvek dostupni i bezbedni.

Od osnivanja RNIDS‑a, 2008. godine, do danas naši DNS servisi bili su dostupni 100% vremena, ali je taj rezultat zahtevao dodatne napore i posebnu pažnju IT tima i partnera. Razvoj nove aplikacije za registraciju naziva internet domena i unapređena hardverska infrastruktura predstavljali su osnov za stvaranje još stabilnijeg okruženja, koje nam garantuje dostupnost veću od 99,99% vremena.

Još tokom projektovanja novog softvera za registraciju naziva domena shvatili smo da, i pored redundantne infrastrukture, limitirajući faktor može biti činjenica da bi samo jedna aktivna instanca predstavljala usko grlo, što bi uticalo na kvalitet naših servisa. Iz tog razloga, novi sistem je projektovan i realizovan tako da je moguće imati aktivan sistem na više različitih lokacija, a da se korisnici, u zavisnosti od opterećenja i raspoloživih resursa, usmeravaju ka najmanje opterećenoj lokaciji.

Izbor rešenja i proces implementacije

U toj fazi razmatrali smo mogućnost nabavke nekih poznatih i skupljih rešenja. Uz pomoć dugogodišnjeg partnera, kompanije COMING – Computer Engineering, izabrali smo proizvod koji u potpunosti zadovoljava potrebe RNIDS‑a. KEMP Virtual LoadMaster ne samo da zadovoljava potrebnu funkcionalnost već nam omogućava i veću fleksibilnost i skalabilnost, uz odlične performanse.

U saradnji sa COMING‑om implementirane su dve instance KEMP load balansera, što je omogućilo da naši ključni servisi rade u active‑active režimu. Na taj način osigurali smo visok stepen dostupnosti i stabilno funkcionisanje servisa, čak i tokom redovnog održavanja ili u slučaju otkazivanja dela opreme. KEMP je u ovom trenutku osnovni deo naših sistema za registraciju naziva domena i omogućava nam da korisnicima garantujemo neprekidno pružanje kvalitetne usluge.

KEMP Virtual LoadMaster je jednostavan za implementaciju i upravljanje. Bilo je potrebno manje od pola dana za instalaciju i konfigurisanje, kroz jednostavan i intuitivan web interfejs. Činjenica da je baziran na virtuelnoj infrastrukturi omogućava nam da, u zavisnosti od potreba i opterećenja, prilagođavamo potrebne resurse.

Bezbednija komunikacija sa korisnicima

Takođe, sprega KEMP‑a sa firewall uređajima omogućila nam je stvaranje višeslojnog sistema za zaštitu servisa i aplikacija. KEMP nam je, osim distribucije (balansiranja) saobraćaja na različitim mrežnim nivoima, omogućio i bezbedniju komunikaciju sa korisnicima kroz podršku za SSL protokole, rasterećujući servise i aplikacije zahtevnog kriptovanja/dekriptovanja podataka koji se razmenjuju.

Osim podizanja kvaliteta usluga i ravnomernijeg korišćenja resursa, KEMP load balanser nam daje i veću fleksibilnost u planiranju, tako da već razmatramo mogućnost proširenja upotrebe KEMP‑a i na servise koji se nalaze van sistema RNIDS‑a.

Žarko Kecić

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...