STORAGE OPERATIVNI SISTEM NETAPP ONTAP 9 & ALL FLASH FAS (AFF)

NetApp ONTAP je najrasprostranjeniji storage operativni sistem na svetu. Kao i prethodne, najnovija verzija, pod brojem 9, donosi revolucionarne novine.

Flash & HDD Optimized – Od verzije ONTAP 8, storage industrija se značajno promenila. ONTAP 9 predstavlja optimizovan operativni sistem, prilagođen kako hibridnim storage sistemima (kombinacija rotirajućih HDD diskova i novih SSD diskova) tako i sistemima sa isključivo SSD diskovima. Uz mnogo novih patenata, ONTAP 9 donosi i optimizovan kod, prilagođen All Flash FAS sistemima (skraćeno AFF). Ovom prilikom pobrojaćemo neke od novina u verziji 9.

RAID‑TEC – Ova patentirana NetApp tehnologija predstavlja samo nastavak priče koju je NetApp davno predstavio – RAID DP. Novina vezana za RAID‑TEC je da dozvoljava istovremeno otkazivanje tri diska u okviru RAID grupe. Uzimajući za primer RAID grupu sastavljenu od 24 diska, 21 disk služi za skladištenje podataka, dok su preostala 3 osiguranje za slučaj istovremenog otkazivanja čak 3 diska! Odnos podataka i paritetnih diskova u ovom slučaju je 21:3. Sa pojavom diskova većih od 10 TB, kako rotirajućih tako i SSD, ovaj mehanizam će imati sve veću primenu. NetApp je prvi storage proizvođač koji je sertifikovao SSD diskove od 15,3 TB.

ADP – Adaptive Drive Partition je novina uvedena od verzije 8.3.2 i optimizovana u najnovijoj verziji 9. Ona ima za cilj da poveća efektivni RAW kapacitet na diskovima za gotovo 20%.

Advanced Drive Partitioning je funkcionalnost omogućena na FAS25xx/AFF8xxx serijama koja dramatično povećava raspoloživi prostor na konfiguracijama sa 12 ili više diskova. O čemu se zapravo radi? Više ne postoji potreba za obaveznim fizičkim agregatom sastavljenim od minimalno tri diska, koji se vezuju za svaki od kontrolera u HA konfiguraciji, već se sami diskovi particionišu na dva segmenta: manji, namenjen sistemskom delu i značajno veći, namenjen skladištenju korisničkih podataka. Grafički prikaz dat je na slici ispod.

Kao što se na slici može videti, FAS25xx/AFF8xxx konfiguracija sa 12 internih diskova sada ima agregat za podatke od čak 9 diskova, uz maksimalnu RAID DP zaštitu podataka i kontinualni rad čak i u slučaju otkazivanja jednog od kontrolera (noda). Iako je u ovoj konfiguraciji jedan od kontrolera pasivan (stand‑by), to ne predstavlja problem, jer je mogućnost agregata još uvek ispod mogućnosti procesiranja jednog od dva kontrolera u sistemu.

U sistemima FAS25xx serije, u koje je moguće interno uskladištiti 24 diska, ADP omogućava ekstremnu iskorišćenost prostora, uz napomenu da je na njemu, u slučaju Active/Passive konfiguracije, moguće kreirati agregat od čak 21 diska za skladištenje podataka, uz dva namenjena za RAID DP paritet i jedan hot spare disk (slika ispod).

Još jedan benefit vezan za ADP vidljiv je u situaciji kada se radi proširenje kapaciteta sistema. Nova polica sa diskovima može se alocirati kontroleru koji je do tada bio „pasivan“ i na taj način izbalansirati opterećenje storage procesora. Na slici levo prikazano je logičko ADP particionisanje prostora u Active/Active konfiguraciji.

Inline Adaptive Compaction – NetApp je bio prvi proizvođač koji je omogućio inline kompresiju na produkcionim, Tier 1 podacima. Nakon toga, uvodi kompresiju podataka kao post process, a nedugo zatim i kao inline varijantu, tj. proces koji se odvija pre nego što se podaci uskladište na diskovima. Inline Adaptive Compaction je sledeća novina u verziji 9. Ova funkcionalnost svodi se na to da logički blokovi manji od 4 KB budu upakovani u jedan 4 KB fizički blok na diskovima. Pored dramatičnog povećanja efektivnog prostora na All Flash sistemima, ova funkcionalnost će biti omogućena i na rotirajućim diskovima. NetApp na All Flash FAS sistemima, uz adekvatnu i optimalnu konfiguraciju sistema, garantuje 4:1 uštedu prostora, što u prevodu znači da će na fizičkom prostoru veličine 15 TB biti uskladišteno 60 TB produkcionih podataka.

Kako se proces odvija kada su uključene sve tri funkcionalnosti: deduplikacija, kompresija i kompaktiranje?

  • Kako podaci dolaze na upis, prvo što se dešava jeste detekcija blokova koji u sebi sadrže nule. Ovi blokovi se uopšte ne skladište na diskovima, već se umesto njih upisuju samo metapodaci.
  • Sledeći korak je Inline Adaptive Compression. Ovaj proces je veoma efikasan u određivanju toga da li je blok kompresibilan više od 50%. Ova provera vrši se zbog toga da se CPU ciklusi ne bi trošili na podatke koji se ne mogu kompresovati.
  • Nakon ovoga dešava se Inline Deduplication proces. Ova funkcionalnost prvi put je primenjena u verziji 8.3.2, ali je provera vršena samo na podacima koji su se zadesili u memoriji. Sa verzijom 9 ova funkcionalnost obuhvatila je i podatke u memoriji i podatke koji su nedavno upisivani na diskove. Paralelno sa ovim procesom, odvija se post process deduplikacije, u kojem se svi podaci koji nisu već deduplicirani pre zapisivanja na diskove proveravaju i naknadno dedupliciraju.
  • Po završetku navedenih procesa, a pre nego što se podaci upišu na diskove, odvija se proces pod imenom Data Compaction (funkcionalnost predstavljena u verziji 9). Svi podaci koji su prethodno prošli kroz proces kompresije ili još nisu prošli proveru kandidati su za Data Compaction. Tako se mali, nekomprimovani dokumenti (manji od 4 KB), ali i podaci koji su imali stepen kompresije veći od 75%, pre upisa na fizičke blokove logički stavljaju u 4 KB fizičke blokove na disk. Pravilo je: što su dokumenti manji i kompresija veća, Inline Compaction ima veći efekat.

Controller Failover/Failback – NetApp je oduvek imao mehanizam koji predviđa da, u slučaju otkazivanja jednog od kontrolera, drugi kontroler automatski, pored svojih, preuzima i opslužuje i aplikacije koje su do tada bile vezane za kontroler koji je otkazao. Kompletno preuzimanje aplikacija od strane drugog aktivnog kontrolera dešavalo se u periodu od 30 do maksimalno 120 sekundi. U verziji 9 ovaj proces je ubrzan do te mere da se čitava procedura dešava u roku od 2 do maksimalno 15 sekundi.

ONTAP Select

Ova verzija ONTAP 9 NetApp OS‑a predstavlja NetApp software defined storage rešenje. Postoji u single i 4‑node verziji, instalirana na gotovo bilo kom fizičkom serveru kao virtuelna mašina. Radi na sledeći način: interni diskovi servera virtuelizuju se u logički pool koji od tog nivoa ONTAP 9 prepoznaje kao da je u pitanju bilo koji NetApp FAS sistem. Ukoliko se želi visoka dostupnost, postoji 4‑nodna verzija koja omogućava potpuni kontinuitet u radu, čak i u slučaju otkazivanja fizičkog servera, jer se podaci u potpunosti repliciraju korišćenjem NetApp SyncMirror tehnologije (uključujući i podatke koji se nalaze u NVRAM memoriji, tj. podatke koji čekaju upis na diskove). Implementiran kao virtuelna mašina, ONTAP Select omogućava implementaciju na standardnim x86 serverskim platformama, takozvanim commodity serverima.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...