ARRIVA LITAS – DO POUZDANOG I EKONOMIČNOG DR REŠENJA UZ VEEAM

Izgradnjom disaster recovery rešenja na osnovu realnih zahteva poslovanja kompanija Arriva Litas osigurava nastavak rada u slučaju katastrofalnog gubitka podataka.

Arriva Litas osnovana je 1945. godine, a tadašnji vozni park sastojao se od nekoliko ratno‑trofejnih kamiona. U protekle 72 godine ova kompanija prošla je kroz mnoge promene i transformacije, a 2006. godine promenila je i vlasničku strukturu. U decembru 2006. godine Litas postaje deo jedne od vodećih svetskih kompanija u segmentu javnog prevoza Veolia Transport.

Par godina kasnije, Arriva iz Velike Britanije preuzima od kompanije Veolia veliki broj prevozničkih firmi, čime postaje deo jedne od najznačajnijih prevozničkih kompanija u Evropi. Arriva posluje u 14 zemalja i zapošljava 60.000 ljudi. Ostvaruje 2,2 milijarde putovanja godišnje, sa 19.500 autobusa, ferija i vozova. Kao deo porodice kompanija Deutche Bahn, Arriva je odgovorna za rast i razvoj ove kompanije i njenog regionalnog putničkog transporta izvan Nemačke. Deutche Bahn posluje u 130 zemalja sveta, sa 290.000 zaposlenih i oko 4,2 milijarde putovanja godišnje.

Arriva u Srbiji zapošljava oko 850 ljudi, ima vozni park od 320 autobusa i posluje u četiri poslovne jedinice, i to u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Požarevcu. Osnovna delatnost ove kompanije je prevoz putnika u drumskom saobraćaju.

Arriva Litas osnovana je 1945. godine, a tadašnji vozni park sastojao se od nekoliko ratno‑trofejnih kamiona. U protekle 72 godine ova kompanija prošla je kroz mnoge promene i transformacije, a 2006. godine promenila je i vlasničku strukturu. U decembru 2006. godine Litas postaje deo jedne od vodećih svetskih kompanija u segmentu javnog prevoza Veolia Transport.

Par godina kasnije, Arriva iz Velike Britanije preuzima od kompanije Veolia veliki broj prevozničkih firmi, čime postaje deo jedne od najznačajnijih prevozničkih kompanija u Evropi. Arriva posluje u 14 zemalja i zapošljava 60.000 ljudi. Ostvaruje 2,2 milijarde putovanja godišnje, sa 19.500 autobusa, ferija i vozova. Kao deo porodice kompanija Deutche Bahn, Arriva je odgovorna za rast i razvoj ove kompanije i njenog regionalnog putničkog transporta izvan Nemačke. Deutche Bahn posluje u 130 zemalja sveta, sa 290.000 zaposlenih i oko 4,2 milijarde putovanja godišnje.

Arriva u Srbiji zapošljava oko 850 ljudi, ima vozni park od 320 autobusa i posluje u četiri poslovne jedinice, i to u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Požarevcu. Osnovna delatnost ove kompanije je prevoz putnika u drumskom saobraćaju.

Poslovni izazov

Zahvaljujući visokom nivou svesti o značaju održanja kontinuiteta poslovanja, kao i stručnosti IT tima Arriva Litasa, kompanija je sprovela BIA (Business Impact Analises), koja je trajala od juna 2015. do januara 2016. godine. Kako je kompanija u Srbiji deo DB grupacije, forma za sprovodjenje analize dobijena je iz centrale grupacije. Za svaki poslovni servis odredjen je stručni tim za sprovodjenje analize, a kao rezultat definisani su RPO (Recovery Point Objective) i RTO (Recovery Time Objective), osnovni parametri za izgradnju disaster recovery rešenja. Rezultati analize doveli su do zaključka da je za većinu poslovnih servisa RTO 1‑2 dana. Kako je postojeći sistem mogao da obezbedi oporavak najbitnijih poslovnih servisa za nedelju dana, a za ostale servise za 2‑6 nedelja, pred kompanijom Arriva Litas bila je odluka o izgradnji DR sajta koji bi mogao da obezbedi željeni nivo kontinuiteta poslovanja.

Kompanijski IT ekosistem odlikovala je visoka kompleksnost. Arriva je backup baze podataka ERP‑a i e‑banking‑a, Active Direrectory‑ja, korisničkih profila i fajlova, kao i virtuelnih servera, realizovala pomoću Symantec backup Exsec‑a na LTO6 trakama, koje su svakog dana bile fizički iznošene iz prostorija kompanije. Važne karakteristike IT infrastrukture, koje su doprinele daljem razvoju, jesu konsolidovana serverska infrastruktura, visok nivo virtuelizacije i posebno sredjena i obezbedjena mrežna infrastruktura na svim lokacijama, na centralnoj i još 16 udaljenih lokacija. „Konsolidovano stanje IT servisa i IT infrastrukture preduslov je za disaster recovery plan“, zaključak je Pavla Kneževića, IT menadžera u kompaniji Arriva Litas.

Proces implementacije

Razlog koji je najviše doprineo

 

donošenju odluke u pravcu implementacije disaster recovery rešenja u kompaniji Arriva Litas bila je svakako značajna manjkavost postojećeg rešenja za oporavak od katastrofe, koja se ogledala u trajanju restore procesa, u nemogućnosti testiranja procesa oporavka kompletnog sistema i neodgovarajućoj podršci. Postojeći sistem za oporavak obećavao je neizvesne rezultate u slučaju potrebe.

Iskusni IT tim kompanije imao je jasno definisane preduslove za sprovodjenje projekta:

  • Potrebno je napraviti prikaz postojećeg stanja i prikaz željenog stanja sistema
  • Potrebno je korišćenje testiranih tehnologija i rešenja, uz saradnju sa pouzdanim partnerima koji imaju iskustva na projektima ove vrste
  • Neophodno je potpisati SLA (Service Level Agreement) i NDA (Non Disclosure Agreement) sa partnerom na projektu
  • Treba testirati DR rešenja dva puta godišnje

Nakon detaljne analize, postignut je dogovor sa kompanijama COMING – za izradu DR plana i izgradnju DR sajta i MDS – Cisco partnerom za rad na mreži. „Razgovarali smo i sa drugim ponudjačima rešenja, ali od presudnog značaja bilo je iskustvo kompanije COMING sa ovim tehnologijama i rešenjima“, kaže Pavle Knežević. DR plan završen je 9. marta 2016. godine. Dizajn rešenja koje najbolje odgovara poslovanju kompanije Arriva Litas podrazumevao je prelazak sa Hyper‑V na VMware virtuelizacionu platformu i izgradnju DR sajta na COMING Cloud infrastrukturi baziranog na Veeam rešenju. Izgradnja DR rešenja završena je u oktobru 2016. godine. „Cilj je reakcija u minutima. Uključivanjem samo jednog interfejsa na ruteru omogućen je fail over na disaster recovery sajtu“, kaže Aleksandar Pavlović, sistem‑inženjer u kompaniji COMING.

Postignuti rezultati

Izgradnja DR sajta na COMING Cloud infrastrukturi, uz pomoć modernih tehnologija za virtuelizaciju i Veeam rešenja za backup i disaster recovery, dovela je do dokazano višestruko manjeg CAPEX‑a, ali i CAPEX+OPEX vrednosti u odnosu na izgradnju rešenja u sopstvenoj režiji. Cloud je omogućio visok nivo fleksibilnosti u obimu upotrebe infrastrukture. „Cloud je omogućio da izgradimo rešenje koje će odgovoriti na sve zahteve poslovanja kompanije Arriva Litas, posebno zato što kompanija posluje na 17 lokacija širom Srbije“, kaže Aleksandar Pavlović. Kako je Arriva u Srbiji deo grupacije koji podleže pravilima domaćeg zakonodavstva, izgradnja rešenja koje omogućava zadržavanje poslovnih podataka u granicama naše zemlje u skladu je sa zakonodavnim zahtevima. Pored ekonomske efikasnosti, Veeam je omogućio upravljanje backup‑om, restore‑om i DR‑om sa jedne platforme i time doneo IT timu kompanije veći komfor u radu. Prelaskom sa SBE na Veeam rešenje Arriva je unapredila backup rešenje u disc‑to‑disc backup, tj. u potpunosti izbacila trake iz upotrebe. Veeam je omogućio i jednostavno i pouzdano testiranje restore‑a poslovnih podataka. Implementacija ovog rešenja dovela je do ostvarenja svih prethodno definisanih ciljeva kompanije Arriva. Disaster recovery rešenje odgovorilo je na zahteve poslovanja, a uz pomoć modernih tehnologija realizovano je sa optimalnim odnosom cene i nivoa kvaliteta.

“Sačuvati novac! Sačuvati vreme! Sačuvati biznis! Za biznis je neophodno razviti i održavati solidan disaster recovery plan i rešenje.” – Pavle Knežević, IT menadžer u kompaniji Arriva Litas

Ključne prednosti

Obezbedjenje kontinuiteta u poslovanju

Izgradnjom disaster recovery rešenja na osnovu realnih zahteva poslovanja kompanija Arriva Litas osigurava nastavak rada u slučaju katastrofalnog gubitka podataka.

Modernizacija backup rešenja – osnova za disaster recovery rešenje

Prelaskom sa SBE na Veeam backup rešenje kompanija dobija jednu platformu za upravljanje backup‑om, restore‑om i DR‑om.

Ekonomska efikasnost

Odabirom COMING Cloud infrastrukture za izgradnju DR sajta kompanija Arriva Litas dolazi do rešenja čiji su troškovi višestruko niži od onih neophodnih za izgradnju rešenja u sopstvenoj režiji.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...