POUZDANO REŠENJE ZA ARHIVIRANJE U CLOUD-U

SGL FlashNet rešenje, kao alternativa tradicionalnom modelu čuvanja podataka, jednostavno je za upotrebu i lako se integriše sa ostalim sistemima.

Implementacijom SGL FlashNet servera i odgovarajućeg storidža obezbeđuje se pouzdano rešenje za arhiviranje u cloud‑u koje će zadovoljiti sve korisničke zahteve za čuvanjem podataka, bilo da je reč o arhiviranju office dokumenata ili multimedijalnih sadržaja. Ukoliko se pretplati na ovaj servis, korisnik treba da obezbedi internet konekciju i računare sa Google Chrome browser‑om. Preporučljivo je, takođe, da korisnik obezbedi NAS storidž ili lokalni network share, na kome bi bio kreiran Watch folder za proces arhiviranja, ali i Restore folder. COMING‑ov tim će za potrebe korisnika podići Windows server po specifikaciji, kako je već navedeno, i SGL FlashNet softver sa odgovarajućim licencama. Takođe, obezbedićemo i ugovoreni storidž‑prostor. Da li će to biti prostor isključivo na diskovima ili će se u kombinaciji naći i LTO trake, to će zavisiti od konkretnog slučaja. Lokalni NAS na strani korisnika pruža utisak da se proces arhiviranja velikih audio/video fajlova dešava veoma brzo, jer se „kopiranje“ fajlova dešava u lokalnoj računarskoj mreži.

Radi postizanja što većeg nivoa pouzdanosti u procesu transfera fajlova od korisnika prema data‑centru, u servis možemo (opciono) uključiti i FileCatalyst. FileCatalyst je sistem koji obezbeđuje akcelerisani transfer fajlova primenom UDP protokola, kao i veću pouzdanost transfera. U našem slučaju ne treba očekivati ubrzanje prenosa fajlova, ali se prednost ogleda u većoj pouzdanosti transfera. Naime, sistem obezbeđuje da se prenos nastavi od tačke prekida, kao i višestruke pokušaje pre konačnog „odustajanja“ od transfera.

Nakon što je fajl prenet u data‑centar, biće arhiviran na arhivski disk‑storidž. Takođe, kada govorimo o audio/video fajlovima, biće kreirana i tzv. proxy kopija, koja će korisniku pružiti mogućnost da takav materijal pregleda pre nego što zatraži njegov restore.

Korisnički pristup

Kroz web bazirani interfejs SGL Infinity korisnik će moći da pristupi sistemu i da pretražuje i pregleda arhivirane fajlove. Moći će da traži restore čitavog audio/video fajla ili nekog njegovog dela. Takođe, moći će da nadgleda svoju arhivu i prati zauzetost zakupljenih resursa, statistiku vezanu za restore i archive operacije itd.

Na kraju, treba obračunati i broj simultanih pristupnih klijenata. Veći broj simultanih korisnika podrazumeva veći broj onih koji pregledaju materijal, ali i onih koji zahtevaju restore. Restore operacija je ona koja najviše „troši“ downlink.

Funkcionalnost SGL FlashNet‑a u COMING Cloud‑u postiže se direktnom implementacijom ovog rešenja u data‑centru, sa uvođenjem radnog procesa prilagođenog specifičnim potrebama klijenta. Posebna pažnja posvećena je radnim procesima koje zahtevaju medijske kuće, zbog specifičnosti materijala kojim se barata.

Ekonomičnost

Najveća prednost SGL FlashNet rešenja u COMING Cloud‑u jeste to što koristite samo onoliko kapaciteta koliko vam je potrebno, uz mogućnost lake i jednostavne promene, a sve to na infrastrukturi koja je dovoljna da podrži vaš rad. Na taj način plaćate samo one resurse koji su vam zaista potrebni.

Pored toga, u COMING Cloud‑u postižete i do 99,99% dostupnosti servisa, o kome brine naš tim. Time se značajno smanjuju troškovi održanja kontinuiteta poslovanja, kao i operativni troškovi za korišćenje, obezbeđenje i redovno održavanje servisa.

Troškovi korišćenja SGL FlashNet rešenja u COMING Cloud‑u svode se na odgovarajuću mesečnu nadoknadu. Za izgradnju rešenja istih performansi na sopstvenoj infrastrukturi bili bi vam potrebni:

  • Data‑centar – rekovi, napajanje, klimatizacija
  • Serveri – SGL, SQL
  • Storidž – sistemi za smeštanje podataka
  • Mrežna infrastruktura – svičevi, ruteri
  • Licence – VMWare, Windows Server – operativni sistemi, softverske licence
  • Baze podataka – Microsoft SQL server
  • Rešenja za zaštitu – firewall, antispam
  • Backup i disaster recovery

Pored navedenih elemenata, za rešenje na sopstvenoj infrastrukturi potrebno je planirati i troškove za instalaciju opreme i implementaciju softvera, za redovno održavanje i zanavljanje opreme.

COMING‑ov tim stara se da sistem funkcioniše 24/7/365 i da vam vaši arhivski materijali uvek budu pravovremeno dostupni.

Sa druge strane, izborom rešenja u COMING Cloud‑u dobijate sve ove komponente o kojima za vas brine stručni tim, obezbeđujući vam komforan rad bez zastoja i mogućnosti gubitka poslovnih podataka. Za korišćenje ove usluge potrebni su vam samo:

  • Pristupni uredjaji – desktop ili laptop računari, tableti, telefoni
  • Odgovarajuća internet konekcija

Troškovi korišćenja rešenja u cloud‑u uvek su precizni iznosi koje možete da planirate. Oni se povećavaju ili smanjuju u zavisnosti od broja korisnika rešenja, tj. broja licenci koje su u upotrebi, ali ih je moguće planirati. Dakle, sa COMING Cloud uslugom nema neplaniranih troškova.

Milijana Šekularac

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...