COMING backup, DR i backup desktop okruženja: NOJEVA BARKA ZA POSLOVANJE

Izgleda kao da u 21. veku poslujemo u „moru“ rizika i potencijalnih opasnosti, a pitanje je samo koja će „oluja“ izazvati gubitak podataka i onemogućiti nastavak poslovanja. Svima nam je potrebna „Nojeva barka“.

U eri u kojoj tehnološka dostignuća imaju sve značajniju ulogu u svakodnevnom životu, menjaju se i uslovi poslovanja. moderne tehnologije obezbeđuju napredna rešenja za poslovanje, ali omogućuju i ekspanziju raznovrsnih napada i ranjivosti kritičnih poslovnih podataka. Ukoliko se pretnje ne predvide i na njih ne odgovori na vreme, konkurentnost u poslovnom svetu, pa čak i sam opstanak poslovanja, biće ugroženi. Bezbednost poslovnih podataka jedan je od ključnih IT izazova, ali u preduzećima vrlo često ne postoji zadovoljavajuć nivo svesti o posledicama koje njihov gubitak može ostaviti na poslovanje.

Do gubitka podataka može doći ljudskom greškom, usled problema u infrastrukturi, požara ili poplave u data-centru, zbog hakerskog napada… Na neke od ovih situacija možemo u izvesnoj meri uticati, ali ne i u potpunosti. Da bi kompanije mogle da ispune očekivanja tržišta, potrebno je da budu u toku, da na brz i kvalitetan način odgovore na eventualnu katastrofu i zastoj u radu svedu na minimum. Ovo zahteva transformaciju i prilagodjavanje digitalnom dobu.

Kako izbeći katastrofu?

Prvi korak predstavlja modernizacija lokalnog bekap rešenja korisnika. Virtuelizacija servisa u infrastrukturi korisnika omogućava da se rezervne kopije podataka kreiraju na izuzetno efikasan i pouzdan način, koji može obezbediti konzistentnost podataka na aplikativnom nivou i njihov granularni povraćaj (npr. na nivou fajla operativnog sistema, objekta aktivnog direktorijuma, MS Exchange-a, Sharepoint-a itd.) i bez instalacije bekap agenata u operativnom sistemu. Takodje, trake kao destinacija za bekap zamenjuju se savremenim disk-baziranim uredjajima, koji poseduju funkcionalnost replikacije sadržaja na daljinu i sposobni su da korišćenjem tehnologija deduplikacije i kompresije podataka smanje neophodan prostor i do dvadeset puta.

Zatim sledi kopiranje bekapa na udaljenu lokaciju. Podaci koji su zaštićeni lokalnim kopijama se u kriptovanom obliku kopiraju na daljinu posle sažimanja i čuvaju u računarskom oblaku. Replikacija bekapa može se realizovati na nivou softvera ili disk-uredjaja, a pored skladištenja udaljene kopije, korisnik ima mogućnost automatske verifikacije integriteta bekapa i probnog pokretanja servisa, kako bi se uverio u mogućnost njihovog stvarnog oporavka.

Nijedna kompanija ne sme sebi dozvoliti da nema bekap. Nažalost, veliki broj preduzeća u Srbiji i dalje ne poseduje nikakvo rešenje za bekap, a značajan broj njih koristi rešenja koja su polovična, neadekvatna i mimo svih standarda. Sudbina onih koji nemaju nikakav bekap je izvesna: ukoliko izgube poslovne podatke, neće moći da se oporave.

Važnost zaštite podataka u modernom poslovanju

Jedan od najčešćih problema sa kojima se IT osoblje jedne prosečne kompanije susreće jeste nerazumevanje od strane rukovodstva. Oni često nemaju sluha za zahteve ovakve prirode, jer smatraju da su ulaganja u sistem koji radi bez prekida nepotrebna u tom trenutku. Tek kada nastane problem, postaju svesni važnosti zaštite podataka.

Ozbiljnost problema primorala je zakonodavce i regulatorna tela da reaguju, pa preduzeća u nekim sektorima danas ne mogu da biraju da li će implementirati rešenje koje obezbedjuje kontinuitet poslovanja, već samo na koji način će to učiniti, pri čemu se korišćenje usluga oporavka u računarskom oblaku nameće kao ekonomičnije i fleksibilnije od sopstvene DR infrastrukture.

Pred IT menadžment postavlja se zadatak da predstavi rukovodstvu posledice potencijalne katastrofe, materijalne gubitke u slučaju zastoja u radu, značaj bekapa, kao i prednosti njegove realizacije u cloud-u – brzinu i sigurnost oporavka, čak i u slučaju uništenja infrastrukture, bezbednost podataka, snagu mašina i softvera za zaštitu i odbranu, kao i dostupnost tima stručnjaka za podršku i brigu o servisima. Tome valja dodati još jednu bitnu prednost rešenja za bekap u cloud-u – ekonomičnost, jer se naplata vrši prema obimu angažovanih resursa i potpuno je uskladjena sa stvarnim potrebama korisnika.

Bekap podataka je ključna komponenta za uspešno funkcionisanje kompanije; predstavlja sigurnost, gradi poverenje kod klijenata, ruši barijere na raznim poslovnim poljima i zbog toga nema opravdanog razloga za njegovo nepostojanje u poslovanju jednog preduzeća.

Ivan Simonović

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...