EKONOMIČNA VMWARE INFRASTRUKTURA

COMING – Computer Engineering d.o.o., kao jedan od vodećih cloud provajdera u regionu, unapredio je svoju cloud ponudu postavši svojevremeno VMware Service Provider program (VSPP) partner, a potom i VMware vCloud Air Network (vCAN) program provajder, nivoa Professional

VMware vCloud Air Network (vCAN) program predstavlja kamen-temeljac cloud inicijative kompanije VMware, jer je u pitanju program dizajniran tako da omogućava iznajmljivanje licenci za VMware proizvode na mesečnom nivou, po principu
„pay-as-you-go“ i „pay-as-you-grow“.

VMware vCAN program je idealno rešenje, kako za sadašnje tako i za nove VMware partnere koji nude odredjene servise, kao što su Infrastruktura kao servis (IaaS), cloud servisi, Application servisi (ASPs), Internet servisi (ISPs) i Platforma kao servis (PaaS). Pored benefita koje VMware vCAN donosi partnerima, prednosti ovog programa svakako su namenjene i krajnjim korisnicima.

Ovakav program iznajmljivanja licenci, po principu „pay-as-you-go“ i „pay-as-you-grow“, omogućava korisnicima velike uštede, jer ne zahteva početne investicije, odnosno inicijalno ulaganje, a garantuje lako širenje u odnosu na rast kompanije, s obzirom da je korisniku ostavljena mogućnost da odlučuje o dodavanju, oduzimanju ili otkazivanju korišćenja VMware proizvoda, na mesečnom nivou. Takodje, ova vrsta programa podrazumeva da je korisnicima uvek na raspolaganju najnovija verzija Vmware proizvoda, omogućava brz pristup najnovijim funkcionalnostima, globalnu podršku i profesionalan servis.

Korišćenje VMware proizvoda kroz VMware vCAN program ne podrazumeva obavezu korisnika da se odrekne licenci kupljenih na klasičan način, već je dozvoljeno kombinovanje u okviru istog data-centra.

Za razliku od tradicionalnog načina kupovine VMware licenci, gde je svaki korisnik u obavezi da uz kupljene licence kupi i odredjeni period i nivo podrške za iste, kod VMware vCAN programa podrška po principu 24×7 (Production Support nivo) uključena je u cenu licenci i korisnik je ima na raspolaganju za sve vreme iznajmljivanja.

Sistem licenciranja

Jedna od najvažnijih razlika izmedju klasične kupovine VMware proizvoda i iznajmljivanja kroz VMware vCAN pro- gram ogleda se u načinu licenciranja.

Tako se, na primer, najzastupljeniji VMware proizvod – vSphere ne licencira po CPU hosta, već po memoriji dodeljenoj virtuelnoj mašini. Ukoliko je za virtuelnu mašinu podešena rezervacija memorije, koja je veća od polovine dodeljene memorije, tarifiraće se rezervisana memorija; ukoliko za virtuelnu mašinu nije podešena rezervacija memorije ili je ista manja od polovine dodeljene memorije, tarifiraće se polovina dodeljene memorije.

Ono što je takodje specifično je to da kroz VMware vCAN nisu obuhvaćene sve tradicionalne edicije licenci (npr. vSphere Standard), a vSphere ne postoji kao samostalni VMware proizvod, već ga je moguće iznajmiti samo u okviru bandle-a (tabela).

Za razliku od bandle-ova prikazanih u tabeli, drugi VMware proizvodi licenciraju se po različitim parametrima. Tako se npr. VMware Horizon licencira po konkurentnoj konekciji. VMware Site Recovery manager (SRm) se licencira po zaštićenoj virtuelnoj mašini, s tim da je u slučaju ovog VMware proizvoda licenca neophodna samo na aktivnoj lokaciji, ne i na lokaciji za oporavak od incidenta.

COMING – vCAN program provajder

Koristeći proverenu VMware tehnologiju, koja je u korisničkim data-centrima već u upotrebi, COMING kao VMware vCAN provajder može doprineti rastu poslovanja korisnika tako što će im pružiti pouzdane i fleksibilne usluge u cloud-u.

Kao dugogodišnji partner kompanije VMware, COMING vam može pomoći da napravite pravu kombinaciju licenci koje već posedujete u svom data-centru i licenci dostupnih preko vCan programa. Takodje, ukoliko nemate sopstveni data-centar, možemo vam pomoći pri izboru licenci iz cloud-a koje će najviše doprineti vašem poslovanju. Za sve informacije stojimo vam na raspolaganju: prodaja@coming.rs.

Marina Đukić i Marija Glođović

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...