Porast obima poslovanja i potreba da se obezbedi kontinuitet u radu doveli su kompaniju MDI do odluke o ulaganju u proširenje IT kapaciteta, uz povećanje pouzdanosti informatičke infrastrukture

Od osnivanja 1997. godine, osnovna delatnost kompanije MDI je distribucija robe široke potrošnje. Koristeći sopstvenu stručnost i sposobnosti, udružene sa jačinom principala koje zastupaju, postali su jedna od najjačih kompanija na lokalnom tržištu po godišnjem prometu, tržišnom učešću i kompanijama koje zastupaju. MDI zapošljava više od 300 radnika, rasporedjenih u četiri distributivna centra, koji se nalaze u Beogradu, Novom Sadu (cross-docking), Nišu i Čačku. Upotreba savremene opreme i menadžment u čijem sastavu je visokoobrazovan i kvalifikovan kadar garancija su za uspeh na tržištu. MDI na godišnjem nivou isporučuje robu u objekata u Srbiji, dok je dodatnih 4.000 objekata pokriveno kroz centralne magacine kupaca.

Poslovni izazovi

Rast poslovanja i sve veća neophodnost obezbedjenja kontinuiteta u radu doveli su kompaniju pred odluku o ulaganju u odgovarajuće IT resurse i proširenje kapaciteta, ali i povećanje pouzdanosti informatičke infrastrukture. Obim posla doveo je do potpunog iskorišćenja postojećih serverskih resursa, dok su storage resursi bili iskorišćeni čak 90%. Otvorilo se i pitanje rešavanja napajanja sistema u slučaju dužeg prekida, koje nije bilo rešeno, a i poslednji OVS ugovor o korišćenju microsoft licenci je isticao.

Za svoje poslovanje kompanija koristi više aplikativnih rešenja različitih proizvodjača, koja su medjusobno dobro integrisana. Medjutim, postojeća konfiguracija sistema nije imala perimetarsku zaštitu, niti zaštitu od otkazivanja pojedinih uredjaja. Kompanija je imala bekap na jednoj lokaciji, bez jednostavne mogućnosti za proveru oporavka iz bekapa. Sve ovo motivisalo je kompaniju MDI da istraži mogućnosti unapređenja svog sistema i uporedi alternative ponudjene na tržištu.

Toplologija sistema pre prelaska dela servisa u COMING

Odabir isporučioca

Pregledom trenutne IT infrastrukture i servisa u firmi izvršena je analiza stanja i na osnovu toga dat predlog više rešenja za konsolidaciju IT infrastrukture i servisa, sa ciljem da se obezbedi visok stepen kontinuiteta poslovanja, kao i da se na ekonomičan način ostvare postavljeni ciljevi. Nakon analize svih varijanti rešenja za unapredjenje sistema došlo se do odluke da se prednost da rešenju sa prelaskom u cloud dela serverske i mrežne infrastrukture.

Počele su i konsultacije sa vendorima, medju kojima je bio i COMING, kako bi se definisali svi postupci, potrebni resursi i eventualni problemi. Odnos cene i kvaliteta je presudio – MDI je odabrao saradnju sa COMING-om.

Proces implementacije i postignuti rezultati

Zbog integrisanosti sistema nije bilo moguće planirati parcijalni prelazak produkcionih servera na COMING cloud, već je to isplanirano, testirano i uradjeno odjednom.

“Svaki servis je imao neke specifičnosti i probleme, medju kojima su i problemi koji nisu bili predvidjeni, ali uz puno učešće svih ti problemi su rešavani i produkcioni serveri i servisi su proradili na novoj platformi bez negativnih uticaja na poslovne procese“, kaže Dragan Obućina iz kompanije MDI.

Nakon podizanja svih potrebnih servisa u okviru COMING cloud-a usledilo je podešavanje sistema, tako da radi bekap svih servera na dve različite lokacije u okviru COMING sistema i jednu kopiju ključnih podataka na lokaciji MDI. Bekap se redovno i jednostavno testira.

Ova varijanta ima i druge prednosti, koje se tiču fleksibilnosti u korišćenju potrebnih resursa. moguće je na mesečnom nivou dodavati i oduzimati potrebne resurse. To može da bude pojačavanje postojećih servera u periodu povećanih potreba, a može da bude i podizanje novih servisa po potrebi (testiranje).

Veća prepreka nastala je u procesu procenjivanja potrebnih resursa. Prva procena bila je optimistična, što je kasnije dovelo do neadekvatne procene budžeta. Bolji pristup bio bi planiranje budžeta za maksimalne potrebne kapacitete.

“Došli smo do granice maksimalnog iskorišćenja kapaciteta IT infrastrukture, a zbog proširenja organizacije bila je potrebna hitna reorganizacija i obezbedjenje potrebnih kapaciteta za rad. Uporedili smo alternative i odlučili se za cloud”.

Dragan Obućina,
Senior Systems Engineer, MDI

Prednosti cloud okruženja

Sumirajući postignute rezultate, u kompaniji MDI ističu neke od prednosti korišćenja servisa u cloud okruženju koje su vrlo brzo uočili:

Nema troškova investicija, već se svi servisi plaćaju na mesečnom nivou, po potrošnji, uključujući i operativne sisteme, SQL bazu podataka, kao i licence za mail servise.
Bezbednost pristupa sistemu i podrška u cloud-u je 24x7x365.
Garantovana pouzdanost rada i pristupa serveru, minimum 99,6%.
Fleksibilnost u aktiviranju/deaktiviranju dodatnih resursa usled povećanja ili smanjenja potreba za nekim servisima. U slučaju proširenja sistema ukida se vreme čekanja nabavke opreme, servisi se aktiviraju u roku od nekoliko sati, a u slučaju smanjenja i mesečni troškovi se smanjuju, već od narednog meseca.
Puna kontrola u administraciji kompanijskih servisa podignutih u cloud-u.
Integrisanje mail sistema u jedan sistem u kompanijskom domenu, uz smanjenje troškova i mogućnost da svi zaposleni dobiju kompanijsku mail adresu.
Pored servisa, cloud omogućava i dupli bekap podataka. Jedna od kopija čuva se na drugoj lokaciji (u drugom cloud data-centru) ili se može dobiti kao replikacija bekapa na našoj lokaciji i upotrebiti u
slučaju katastrofe (prestanka rada servera iz bilo kog razloga).
Rešenje za oporavak sistema, ko­ je se radi na osnovu bekapa. Nema troškova za licence i opremu, već se plaćaju resursi koji se koriste u slučaju aktivacije.
Smanjenje troškova za električnu energiju, kako za rad servera, tako i za klimatizaciju prostorije u kojoj se serveri nalaze.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...