Primena Dynamics NAV-a u e-prodaji – JEDNO “HOP” I ETO GA E-SHOP!

Hop! Uzvik koji lepo opisuje prelazak na cloud servise za potrebe poslovanja. Sve što je potrebno jeste da donesete odluku za „skok“ u upotrebu modernih tehnologija, koje će doneti dodatnu vrednost za vaše kupce.

Poslednjih godina sve je prisutniji trend prelaska sa tradicionalnih načina prodaje robe na online prodaju preko specijalizovanih sajtova sa web katalozima proizvoda (e-shop). Da bi ovaj način prodaje pružio svoj maksimum potrebno je obezbediti tačne i ažurne podatke o artiklima, koji izmedju ostalog podrazumevaju precizne opise, raspoložive količine, cene i rabate po grupama kupaca. Najbolji način da se ovo postigne bila bi integracija sa transakcionim sistemom u kome su smeštene sve ove informacije.

Mogućnost integracije u velikoj meri zavisi od transakcionog sistema koji kompanija koristi u svom poslovanju. Tradicionalni informacioni sistemi sa više različitih aplikacija i odvojenim bazama podataka nemaju velike mogućnosti za integracije, jer svi potrebni podaci uglavnom nisu na jednom mestu. Često su podaci o zalihama u jednoj bazi podataka, a finansijski podaci o troškovima i cenama u drugoj, tako da je izuzetno teško prikupiti sve potrebne podatke i integrisati ih sa trećim sistemima. Zbog toga su sve više u upotrebi ERP (Enterprice Resource Planning) sistemi.

ERP sistemi su veliki, integralni informacioni sistemi koji služe kao podrška poslovanju. To je poslovni softver koji je multifunkcionalan po korišćenju, integralan po prirodi i modularan po strukturi. Sastoji se od modula od kojih svaki ima svoje različite funkcije, povezane zajedničkom bazom podataka, čime je postignuta integrisanost podataka i poslovanja. Jedno od kvalitetnijih i zastupljenijih ERP rešenja na tržištu Srbije je microsoft Dynamics NAV. To je celovito poslovno rešenje, koje se kroz dugi niz godina pokazalo kao najbolje rešenje za srednje velika preduzeća.

Praktična primena NAV-a u prodaji

Uzmimo za primer industriju automobilskih delova, koja predstavlja veoma razudjenu oblast. Katalozi proizvoda auto-kuća mogu sadržati desetine, pa i stotine hiljada artikala, gde Dynamics NAV, sa svojom izuzetno dobro strukturiranom bazom, predstavlja odličnu osnovu za obradu ove ogromne količine podataka. Integracija se odvija preko web servisa, uz obezbedjenu trenutnu sinhronizaciju svih relevantnih podataka iz NAV-a sa e-shop-om.

Ovo donosi niz prednosti, kako za vlasnike i zaposlene u auto-kućama tako i za kupce auto-delova. U uslovima jake konkurencije i neophodnosti brzog reagovanja na zahteve tržišta, možda i najvažnije jeste to što se sa svakom promenom u ERP sistemu stanje zaliha automatski ažurira na sajtu. Dynamics NAV, kao Microsoft-ov proizvod, ima odličnu integraciju sa drugim Microsoft-ovim alatima, kao što je npr. Excel, što omogućava korisnicima da na krajnje jednostavan način pri prijemu robe otvore veliki broj novih kartica artikala i brzo ih stave na stanje, pri čemu se sve te promene automatski preslikavaju i na web sajt. Ovo omogućava kupcima da uvek imaju tačnu informaciju o raspoloživosti zaliha na lageru, kao i o tome u kom maloprodajnom objektu je artikal dostupan za prodaju. Kupci 24 časa, 7 dana u nedelji, mogu da na sajtu prave porudžbine, koje se istog trenutka prosledjuju u ERP sistem Dynamics NAV. Na osnovu prosledjenih porudžbina magacioneri vrše izdvajanje robe i pripremu za isporuku, pri čemu kupac na sajtu može da prati status svoje porudžbine, jer se sve promene u porudžbini koje uradi magacioner odslikavaju i na e-shop-u.

Pošto su sve potrebne informacije iz ERP sistema dostupne i na e-shop-u, komercijalisti sve svoje aktivnosti mogu obavljati samo preko web sajta, bez potrebe za pristupanjem NAV-u, što znači da se koristi manji broj licenci za NAV i tako postižu uštede. Omogućen im je unos ponuda i porudžbina u e-shop-u, koje se istog trenutka repliciraju u Dynamics NAV-u, gde se dalje obradjuju. Kroz posebno napravljene forme, komercijalisti dobijaju informacije o svakom kupcu iz NAV-a, tj. informacije o saldu kupca, dospelom saldu, informaciju o tome da li je kupac blokiran i da li je dozvoljeno izdavanje faktura za njega, kao i informacije o svim prethodno realizovanim porudžbinama za tog kupca. Takodje, kupci na sajtu u svakom trenutku mogu da vide istoriju svoje kupovine, kao i trenutni dospeli i nedospeli saldo.

U NAV-u je omogućeno kreiranje različitih vrsta rabata po artiklu, kupcu, grupi artikala i grupi kupaca. Svi ovi rabati prebacuju se na web sajt, tako da kupac dok pravi porudžbinu automatski dobija određeni procenat rabata koji mu je namenjen, u zavisnosti od njegove grupe i artikala koje kupuje. Ovo omogućava i jednostavno uključivanje akcija i različitih promotivnih aktivnosti.

U e-shop-u je moguće kreiranje i veleprodajnih i maloprodajnih faktura, pa se u zavisnosti od izabrane opcije fakture u NAV-u prebacuju u odgovarajući modul, gde je dalje, u zavisnosti od vrste prodaje, obezbedjeno njihovo precizno knjiženje po svim knjigovodstvenim standardima. Prodavci mogu da pozovu štampu fiskalnog računa za izvršenu maloprodaju sa sajta, kao i iz NAV-a.
Dynamics NAV omogućava otvaranje više preduzeća u jednoj bazi, a moguće su i različite varijante integracije tih preduzeća sa e-shop-om. Moguće je svako preduzeće integrisati sa posebnim sajtom ili sva preduzeća sa jednim sajtom, pri čemu se podaci, u zavisnosti od izabranih opcija, slivaju u odgovarajuće preduzeće.

Hop efekat

Kroz novi vid licenciranja koji pruža COMING – Computer Engineering, Microsoft Dynamics NAV postao je dostupan i manjim preduzećima, koja sada bez investicionih troškova, kroz iznajmljivanje licenci u cloud-u, mogu dobiti jedno savremeno ERP rešenje. Dynamics NAV odlikuju izuzetno široke mogućnosti integracije sa drugim sistemima, uz korišćenje web servisa, tako da predstavlja savršenu osnovu za integraciju sa web sajtovima. Koristeći te mogućnosti, kompanija COMING je razvila modul za integraciju izmedju ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV i web kataloga za online prodaju.

Skok u modernije poslovanje

Živimo u vremenu obeleženom ubrzanjem i medjusobnim povezivanjem. Savremena ekonomija nagradjuje igrače koji brzo uočavaju izazove i prilagodjavaju se novim zahtevima, a veliku ulogu u tome igra informaciona tehnologija. Ukoliko želimo da ravnopravno konkurišemo u svetu globalizovane ekonomije, treba primeniti nove tehnologije na način na koji to čine preduzeća iz Evropske Unije i drugih razvijenih zemalja. Informaciona tehnologija je ozbiljan segment svakog poslovanja, na koju, stoga, dužnu pažnju moraju obratiti i najviši nivoi menadžmenta. Obzirom na to, izbor i implementacija ERP sistema predstavlja jedan od najvažnijih procesa za svako preduzeće koje nastoji da unapredi svoje poslovanje i neprekidno razvija svoj informacioni sistem.

Ukoliko ste spremni za „hop“, stojimo vam na raspolaganju: office@coming.rs.

Bojan Ivanović

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...