Startap perspektiva: Swiftty

Priča o partnerstvu ambicioznog startapa i pouzdanog provajdera sa velikim iskustvom na najbolji način pokazuje zašto je lokalni cloud pravi izbor…

Swiftty je beogradski startap, baziran u Naučno-tehnološkom parku Beograd. Uskoro će plasirati inovativnu web aplikaciju koja konvertuije PSD (Photoshop) fajl u editabilni HTML/CSS kod. Kod putem HTML tagova, CSS i Java Script direktiva direktno iz Photoshop lejera omogućava konverziju grafičkog fajla u potpuno funkcionalni responsive frontend za 30 sekundi.

Prednost novog servisa u odnosu na postojeća rešenja leži u tome što značajno ubrzava izradu sajta, snižava njenu cenu, kao i nivo potrebnog znanja za njeno sprovođenje. Servis omogućava i viši nivo fleksibilnosti po pitanju izgleda, povećavajući nivo kreativnosti u radu, čime vrši direktan pozitivan uticaj na povećanje konkurentnosti kompanija – krajnjih korisnika. Visok nivo automatizacije omogućava programerima da automatizuju repetitivni deo posla, ostavljajući im više vremena da se fokusiraju na prave specifičnosti proizvoda, gde je njihovo profesionalno znanje i najpotrebnije.

Zbog potrebe za izuzetno zahtevnom, fleksibilnom i skalabilnom serverskom arhitekturom, Swiftty je vodio pregovore sa većinom najpoznatijih cloud provajdera. Saradjivali su sa nekoliko njih, da bi na kraju pronašli strateškog partnera u COMING-u.

Saradnja na H2020 projektu

Do saradnje sa COMING-om došlo je u periodu kada je Swiftty bio u procesu traženja partnera na Horizon 2020 projektu Evropske Unije. Kao prvi IT korisnik ovog tipa granta u Srbiji, želeli su da uvedu cloud provajdera kao partnera u daljem razvoju proizvoda, tj. tokom pripreme studije izvodljivosti samog projekta i izrade strategije za plasiranje proizvoda na tržište.

U tom periodu Swiftty je bio suočen sa nedostatkom potencijalnih partnera koji ispunjavaju rigorozne uslove Evropske Unije za takve projekte, pogotovu onih koji svoju ekspertizu mogu dokumentovati i potkrepiti sertifikatima o ispunjenju svih relevantnih standarda i listom referenci koja ne ostavlja sumnje u ekspertizu.

Kada je reč o saradnji na projektu, u Swiftty-ju ističu da su želeli da tokom ovog procesa ostvare početnu saradnju i uspostave bazu za dugoročno partnerstvo sa kompanijom koja će biti u stanju da i fizički sprovede sve faze projekta, kako u strateškoj fazi, tako i u samom procesu komercijalizacije.

„Swiftty nam se obratio u vezi sa saradnjom na Horizon 2020 projektu, sa idejom da za svoje korisnike obezbedi pre svega bezbedan, a svakako i pouzdan i tehnološki napredan servis. Bilo je jasno da ćemo ostvariti dobru saradnju, govorili smo istim jezikom. Bezbednost i pouzdanost COMING cloud infrastrukture je naš prioritet, jer verujemo da jedino sa ovim pristupom možemo našim korisnicima da ponudimo pravu poslovnu vrednost“, kaže Nikola Nikolić, acc menadžer u kompaniji COMING.

Local cloud vs. global cloud

Nakon iskustva sa više inostranih provajdera, u Swiftty-ju su shvatili da njihovim potrebama ipak više odgovara saradnja sa lokalnim cloud provajderom. Njima je, kako kažu, potreban partner za dugoročnu saradnju koji može da im obezbedi fleksibilnu i skalabilnu cloud arhitekturu, koja može da raste uporedo sa rastom poslovanja tj. brojem korisnika. Važni razlozi za saradnju sa COMING-om, posebno na osnovu prethodnog iskustva sa globalnim cloud provajderom, jesu i pristupačnost podrške i to što nema skrivenih troškova.

Pored ovoga, Swiftty timu je potrebna potpuna kontrola nad cloud infrastrukturom koju koristi i bliska saradnja sa posvećenim osobljem, koje mogu lokalno da kontaktiraju u realnom vremenu u slučaju bilo kakvog problema. Važno im je da odgovor na njihove zahteve bude trenutan, bez izdavanja tiketa i višednevnog čekanja na odgovor, a to je pristup koji mogu da očekuju od COMING tima. Ukoliko bi se eventualni problem sa infrastrukturom rešavao danima, što je tretman koji bi imali kod globalnih provajdera, to bi se nepovoljno odrazilo na zadovoljstvo korisnika i njihovu retenciju.

Budući da Swiftty neguje poslovnu filozofiju koja podrazumeva stavljanje korisnika na prvo mesto, upravo takav pristup tražili su i od svog cloud provajdera. Iste principe prepoznali su i u radu sa COMING timom, već u početnoj fazi pregovora.

„Danas korisnik ima veliki izbor kada bira cloud provajdera. Verujemo da je pravi pristup sagledavanje trenutnih i budućih poslovnih potreba, kako bi korisnik razumeo šta može da očekuje od poslovnih servisa koje bi koristio u cloud-u. Pre svega, potrebno je obratiti pažnju na bezbednost poslovnih podataka, koja postaje kritična tačka u poslovanju kompanije bilo koje veličine ili kapaciteta. Ovaj posao nije lak, ali je neophodan, kako bi se napravio pravi izbor“, kaže Nikola Nikolić.

Tim COMING-ovih stručnjaka različitih ekspertiza učestvovao je i u kreiranju strategije i definisanju procesa koji će omogućiti najbolje korisničko iskustvo za Swiftty korisnike. Zah valjujući ovoj saradnji, u swiftty-ju su čak uvideli moguće nove izvore prihoda i tako povećali šanse za uspeh na tržištu.

Inženjerski pristup i asistencija u ranom razvoju proizvoda

Sa proizvodom u vidu specijalizovane web aplikacije koja zahteva visok nivo angažovanja cloud resursa, Swiftty je rano uočio potrebu za saradnjom sa stručnjacima koji bi pomogli, kako u samom dizajnu korisničkog procesa tako i same aplikacije, u domenu specifičnih situacija klijent/server komunikacije. U želji da izbegnu klasičan startap „Build and they will come“ pristup u dizajnu svog proizvoda, koji bi veoma brzo doveo do problema, a imajući pri tom ograničen budžet koji onemogućuje stalno angažo- vanje takvog stručnjaka, odlučili su se da angažuju COMING tim. COMING je sa pet stručnjaka različitih ekspertiza učestvovao u kreiranju strategije i definisanju procesa koji će omogućiti najbolje korisničko iskustvo za Swiftty korisnike.

Pokazujući visok nivo inženjerskog pristupa i razumevanja za limite sa kojima se visokoinovativni IT startap u svom ranom razvoju suočava, kombinovanog sa izraženom fleksibilnošću, COMING tim je doveo do značajnog unapredjenja postojeće strategije. Zahvaljujući ovoj saradnji, u Swiftty-ju su uvideli nove izvore prihoda i tako povećali šanse za uspeh na tržištu.

„Swiftty razume biznis i ima inženjerski pristup rešavanju poslovnih izazova, koji će im osigurati uspeh na tržištu. Ovaj tim ne prepušta ništa slučaju. Posebno nas raduje što su izabrali saradnju sa nama“, zaključuje Nikola Nikolić iz kompanije COMING.

Angažovanje COMING-a, kako u domenu projekta, tako i kao cloud provajdera, omogućilo je da se Swiftty fokusira na ono što radi najbolje – na razvoj sopstvenog proizvoda i pripreme za njegovo plasiranje na tržište, bez brige o skrivenim troškovima i bojazni o sigurnosti i pouzdanosti aplikacije u cloud-u.

Eleonora Sergijević

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...