Revolucija u poljoprivredi uz autonomni robot AgAR

poljoprivredni robot i traktor stoje na livadi

Poljoprivreda je oduvek bila vitalna industrija, obezbeđujući hranu za  čovečanstvo. Sa rastom svetske populacije javila se potreba za povećanjem  proizvodnje i poljoprivrednici se suočavaju sa izazovima povećanja produktivnosti  i efikasnosti. U ovom kontekstu tehnologija igra ključnu ulogu, a poljoprivredni  roboti postali su jedan od najznačajnijih pokretača napretka u ovoj industriji. 


Poljoprivredni roboti predstavljaju autonomne ili poluautonomne uređaje koji obavljaju različite za datke u poljoprivredi, olakšavajući teške fizičke poslove i povećavajući efikasnost proizvodnje. Ovi roboti se razvijaju korišćenjem naprednih tehnologija, kao što su veštačka inteligencija, mašin sko učenje, senzori visoke preciznosti i satelitsko pozicioniranje i navigacija. Predstavljaju revoluciju u poljoprivredi, transformišući način na koji se hrana proizvodi. Kroz kombinaciju tehnologije i znanja o poljoprivredi, ovi roboti omogu ćavaju efikasniju, precizniju i održiviju proizvodnju hrane. Neke od prednosti poljoprivrednih robota su:

  • Povećana produktivnost – automa tizacija poljoprivrednih procesa kroz robote dovodi do veće produktivnosti, efikasnosti i smanjenja gubitaka;
  • Smanjenje troškova – kroz tačnije primene resursa, kao što su voda, đubrivo i pesticidi, poljoprivrednici mogu smanji
    ti troškove i povećati profitabilnost;
  • Očuvanje prirode – precizna
    primena resursa i hemikalija smanjuje negativan uticaj na okolinu, smanjujući količinu otpada i zagađenje;
  • Smanjenje fizičkog napora – roboti preuzimaju teške i repetitivne zadatke od poljoprivrednika, smanjujući fizički napor i poboljšavajući radne uslove.

AgAR – univerzalni autonomni  poljoprivredni robot

Tržište poljoprivrednih robota je tre nutno u začetku. Uglavnom se razvijaju poljoprivredni roboti specifične namene, gde roboti obavljaju samo jednu delat nost (branje, prskanje, sadnja). Za mala i srednja poljoprivredna gazdinstva troškovi nabavke i održavanja velikog broja specifičnih robota su veliki.

COMING – Computer Engineering je rešenje tog problema video u razvoju univerzalnog, u potpunosti električnog poljoprivrednog robota, koji će upotre bom nastavaka za preciznu poljopri vredu (orezivanje vinograda, lasersko uništavanje korova itd.), kao i upotre bom tradicionalnih poljoprivrednih nastavaka koji se već koriste na trakto rima, malim i srednjim poljoprivrednim gazdinstvima omogućiti robotizaciju delatnosti koje obavljaju. Realizacija projekta AgAR – Universal AGriculture Autonomous Robot, u saradnji sa Ma šinskim fakultetom Univerziteta u Nišu, započeta je 14. februara 2022. godine i do sada su razvijena dva prototipa. Trenutno je u razvoju finalni prototip i očekuje se da komercijalna verzija robota kupcima bude dostupna od 1. januara 2024. godine.

Pored univerzalnosti, AgAR karak teriše velika autonomija. Ugradnjom baterije velikog kapaciteta, kao i optimizacijom potrošnje, omogućena je  autonomija od 8 do 12 sati, u zavisnosti  od konfiguracije terena i nagiba. Tokom  razvoja drugog prototipa implementira na je Battery Swap tehnologija – moguć nost brze zamene baterije. Za zamenu  baterije potrebno je 5 minuta, pa se sa tri  paketa baterija može postići autonomija  od 24 sata.

Ono što AgAR razlikuje od svih trenutno dostupnih robota na tržištu je promena klirensa, odnosno promena visine platforme od tla. Prednosti promene klirensa su višestruke. AgAR je sposoban da za kratko vreme promeni klirens od 115 do 750 mm i da se tako prilagodi različitim poljoprivrednim kulturama, kao i obavljanju različitih delatnosti na različitim visinama. Promenu klirensa omogućavaju četiri nezavisna linearna aktuatora. Svaki točak se posebno prila gođava terenu, čime se sprečava prevrta nje prilikom transporta tereta i kretanju po neravnim terenima, kao i mogućnost savladavanja i obavljanja delatnosti na nagibima od preko 40 stepeni i bočnim nagibima od 35 stepeni. Pored stabilnosti, promena klirensa mu omogućava upo trebu tradicionalnih priključnih mašina bez upotrebe hidraulike. Automatskim podizanjem i spuštanjem cele platforme održava se optimalna pozicija za rad. AgAR pokreću motori velike snage (4 motora od 1,5 kW) uz maksimalnu brzinu od 1,8 m/s i nosivost od 500 kilograma.

Kompletan softver za rad AgAR-a razvijen je u Robotic Operating Systemu (ROS). ROS je open source SDK namenjen razvoju aplikacija za upravljanje robo tima. Rasprostranjenost i modularnost ROS-a omogućava AgAR-u upotrebu rešenja već dostupnih na tržištu, čime se dodatno povećava njegova upotreblji vost. Pored toga, sistem integratorima pruža se prilagodljiva, pouzdana i stabilna platforma za razvoj dodatnih nastavaka, čime im skraćuje vreme i smanjuje troškove za razvoj. Sistem integratori mogu da se fokusiraju na sam razvoj dodataka, a da kao osnovnu platformu koriste AgAR. Prednost ROS-a je i podrš ka od strane svih velikih proizvođača opreme i senzora.

Kroz kombinaciju tehnologije i znanja o Poljoprivredi, roboti omogućavaju efikasniju, Precizniju i održiviju proizvodnju hrane

Za kontrolu i upravljanje AgAR-om razvijena je Android aplikacija. Trenutno je moguća ručna kontrola džojstikom i samostalno kretanje po unapred definisanoj putanji uz pomoć RTK GPS-a i inercijalnog senzora (IMU), čime je postignuta preciznost do 4 cm prirealizaciji zadate putanje. U toku je i razvoj kompletno autonomnog kretanja, gde AgAR sam pronalazi optimalnu putanju i zaobilazi prepreke. Što se bezbednosti tiče, sam AgAR je opremljen radarom, ultrazvučnim senzorima, lidarom i stereo kamerom. Vrši se mapiranje terena i na osnovu pozicije prepreka preduzimaju se neophodne bezbednosne mere (usporava ako je prepreka na 3 m ispred i kompletno staje ako je prepreka na 50 cm).

U saradnji sa kompanijom FPM Agromehanika, razvijen je priključni sistem kačenja u tri tačke. Početkom avgusta, na Gradskom polju u Nišu demonstriran je rad AgAR-a na terenu. Upotrebom FPM-ovog mulčara LUM 110, AgAR je za 6 sati potpuno samostalno pokosio površinu od 1,1 hektara.

Poljoprivredni robot AGAR na sajmu

Razvoj i dostupnost

Razvoj ovog inovativnog proizvoda od vija se u Naučno-tehnološkom parku Niš, a finansijski je podržan od strane Fonda za inovacionu delatnost iz Pretpristu pnih fondova Evropske unije i budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i kroz program StarTech, koji finansira Philip Morris u Srbiji, a sprovodi Nacio nalna alijansa za lokalni razvoj (NALED).

Finalni proizvod će od 1. januara 2024. godine, u zavisnosti od potreba kupaca i željenih funkcionalnosti, biti dostupan u osnovnom i naprednim modelima, kao i u kombinaciji sa robot skim nastavcima ili standardizovanim priključnim mašinama za poljoprivredu. COMING će svim kupcima biti na raspolaganju za softversko i hardversko održavanje, čime će biti omogućena potpuna upotrebljivost proizvoda u toku eksploatacije.

Kako je AgAR u suštini univerzalna robotska platforma, namena može lako biti prilagođena i potrebama drugih industrija (logistika, proizvodni pogo ni, vojne potrebe, vatrogasna služba, železnica i sl.), te, zajedno sa COMING timom, možete doći do rešenja koje odgovara specifičnim potrebama vašeg poslovanja.

Višnja Crnogorac i Nikola Velčev

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...