Poljoprivreda je oduvek bila vitalna industrija, obezbeđujući hranu za  čovečanstvo. Sa rastom...

opširnije